Bilgisayar ve Bilişim Teknojileri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı için (2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca Bilgisayar Mühendisliği alanında Tezli Yüksek Lisans Eğitimi yapıyor olmak şartı ile) 09.09.2022 tarihli, 31948 sayılı Resmi Gazetede ilan edilen 1 adet 4. derece Araştırma Görevlisi kadrosu alım ilanı Ön Değerlendirme SonucuBilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı (2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca Bilgisayar Mühendisliği alanında Tezli Yüksek Lisans Eğitimi yapıyor olmak şartı) 09.09.2022 tarihli 31948 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 1 adet 4. derece Araştırma Görevlisi İlanının Ön Değerlendirme Sonucu için Tıklayınız...


 


Session state has created a session id, but cannot save it because the response was already flushed by the application.

Server Error in '/' Application.

Session state has created a session id, but cannot save it because the response was already flushed by the application.

Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web request. Please review the stack trace for more information about the error and where it originated in the code.

Exception Details: System.Web.HttpException: Session state has created a session id, but cannot save it because the response was already flushed by the application.

Source Error:

An unhandled exception was generated during the execution of the current web request. Information regarding the origin and location of the exception can be identified using the exception stack trace below.

Stack Trace:


[HttpException (0x80004005): Session state has created a session id, but cannot save it because the response was already flushed by the application.]
   System.Web.SessionState.SessionIDManager.SaveSessionID(HttpContext context, String id, Boolean& redirected, Boolean& cookieAdded) +3272576
   System.Web.SessionState.SessionStateModule.CreateSessionId() +54
   System.Web.SessionState.SessionStateModule.DelayedGetSessionId() +80
   System.Web.SessionState.SessionStateModule.ReleaseStateGetSessionID() +19
   System.Web.SessionState.SessionStateModule.OnReleaseState(Object source, EventArgs eventArgs) +545
   System.Web.SyncEventExecutionStep.System.Web.HttpApplication.IExecutionStep.Execute() +141
   System.Web.HttpApplication.ExecuteStepImpl(IExecutionStep step) +48
   System.Web.HttpApplication.ExecuteStep(IExecutionStep step, Boolean& completedSynchronously) +71


Version Information: Microsoft .NET Framework Version:4.0.30319; ASP.NET Version:4.7.2623.0