Yardımcı Hizmetler


Sevda TUNÇ
Hizmetli
Çay Ocağı
Dahili Tel: 10156
Görev Tanımı
Yunus KOŞ
Hizmetli
Çay Ocağı
Dahili Tel: 10156
Görev Tanımı
Yakup NOKAY
Hizmetli
Çay Ocağı 
Dahili Tel: 10156
Görev Tanımı

 Daire Başkanlığına ait çay ocağındaki hizmetin yürütülmesini sağlamak,
 Görevli olduğu birimdeki alanların ve araç gereçlerin temizliğini yapmak, hizmete hazır hale  getirmek,
 Çay ocağında mevcut araç-gereç ve malzemeleri kullanma talimatına uygun olarak kullanmak,
 Çay ocağında kullandığı araç ve gereçlerin muhafazasından sorumlu olmak,
 Görevli olduğu birimdeki demirbaş malzemenin korunmasına yardımcı olmak,
 Daire Başkanlığına ait alanların kontrolünü sağlamak, genel temizliğini yaptırmak ve hizmete hazır  hale getirmek,
 Görev yaptığı birime gelen ziyaretçilere yol göstermek,
 Görevli olduğu birimdeki bürolar arasında evrak, dosya ve demirbaş malzemenin taşınmasını veya  tahliyesini yapmak, Demirbaş malzemelerin korunmasına yardımcı olmak,
 Evrak dağıtım ve toplama işlerini yapmak,
 Evrakların gizliliğini ve emniyetini sağlamak.