Görevlendirme, İzin Şube MüdürlüğüSevda KAYA 
Şube Müdürü
Görevlendirme ve İzin Şube Müdürlüğü
E-mail :sevdak@istanbul.edu.tr
Dahili Tel: 10053


Görev Tanımı


Yeşim ERMEZ
Şef
Görevlendirme ve İzin Şube Müdürlüğü
E-mail :yturker@istanbul.edu.tr
Dahili Tel: 10361
Görev Tanımı


Hüsnü MEŞELİ
Şef
Görevlendirme ve İzin Şube Müdürlüğü
E-mail :meseli@istanbul.edu.tr
Dahili Tel: 10361
Görev Tanımı
Gülay ŞEN KAPLAN
Bilgisayar İşletmeni
Görevlendirme ve İzin Şube Müdürlüğü
E-mail :gulaysen@istanbul.edu.tr
Dahili Tel: 11919
Görev Tanımı
Erkan YILMAZ
Bilgisayar İşletmeni
Görevlendirme ve İzin Şube Müdürlüğü
E-mail :e.yilmaz@istanbul.edu.tr
Dahili Tel: 10720
Görev Tanımı

Ali KAYAPINAR
Bilgisayar İşletmeni
Görevlendirme ve İzin Şube Müdürlüğü
E-mail :ali.kayapinar@istanbul.edu.tr
Dahili Tel: 10362
Görev Tanımı

Sinan KİP
Bilgisayar İşletmeni
Görevlendirme ve İzin Şube Müdürlüğü
E-mail :sinankip@istanbul.edu.tr
Dahili Tel: 10361
Görev Tanımı

Kağan TANRIVERDİ
Programcı
Görevlendirme ve İzin Şube Müdürlüğü
E-mail :kagan.tanriverdi@istanbul.edu.tr
Dahili Tel: 11921
Görev Tanımı
Sibel KOÇ
Bilgisayar İşletmeni
Görevlendirme ve İzin Şube Müdürlüğü
E-mail: sibel.koc@istanbul.edu.tr
Dahili Tel: 11921
Görev Tanımı


Emrah OKAY
Memur
Görevlendirme ve İzin Şube Müdürlüğü
E-mail :emrah.okay@istanbul.edu.tr
Dahili Tel: 10362
Görev Tanımı


Ayşe ÇİL
Memur
Görevlendirme ve İzin Şube Müdürlüğü
E-mail :ayse.cil@istanbul.edu.tr
Dahili Tel: 10362
Görev Tanımı

2547 sayılı Kanun'un 39.maddesi uyarınca   yurtiçi/yurtdışı görevlendirmeler
657 sayılı Kanun'un 78.maddesi uyarınca yurtiçi görevlendirmeler
657 sayılı Kanun'un 78.maddesi uyarınca yurtdışı görevlendirmeler
2547 sayılı Kanun'un 33.maddesi uyarınca YÖK Bursu ile yurtdışında   doktora eğitimi yapanlar
Yıllık izinler (2547, 657, 4/b sözleşmeli, İşçiler)
Personelin raporları
Doğum nedeniyle maaşsız izin
Askerlik nedeniyle maaşsız izin
Eş durumu nedeniyle maaşsız izin
Mazeretleri nedeniyle maaşsız izin
Çalışan ve emekli  personelin pasaport işlemleri
Vekaletler
Kurumlardan gelen yazıların fakültelere dağılımı
İlgili Makama yazılan yazılar (Çalıştığına dair, burs almak   için,33.madde, sağlık giderleri karşılanacaktır.)
YÖK Yazışmaları
Kılık kıyafet-mesai saatleri ile ilgili yazışmalar
Soyadı değişikliği  (Evlenme,   boşanma, mahkeme kararı)
Tedavi için yurtdışına gidenlerin yazışmaları
Rapor sürelerinin takibi ve bununla ilgili yazışmalar
2547 Sayılı Kanunun 40/a maddesi uyarınca ders verme
2547 Sayılı Kanunun 40/d maddesi uyarınca ders verme
657 Sayılı Kanunun 89.maddesi uyarınca ders verme
2547 Sayılı Kanunun 40/c maddesi uyarına görevlendirme
2547 Sayılı Kanunun 40/b maddesi uyarınca görevlendirme
2547 Sayılı Kanunun 13.maddesinin b/4 fıkrası uyarınca görevlendirme   (2547 ve 657)
İşçi ve 4/b’ye tabi çalışanların görevlendirilmeleri
2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirme
657 Sayılı Kanunun 88.maddesi uyarınca görevlendirme
2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca ders verme
2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi uyarınca Yabancı Uyruklu görevlendirmeleri
2547 Sayılı Kanunun 36.37., maddeleri uyarınca görevlendirme
4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu uyarınca görevlendirme
5746 Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Kanun   uyarınca yapılan görevlendirmeler
2914 Sayılı Kanunun 15.maddesi uyarınca Sanatçı Öğretim Elemanı   görevlendirmeleri
Sanatçı Öğretim Elemanlarının derece terfileri
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Beyazıt ve Avcılar Mediko Sosyal   Merkezi görevlendirmeleri
YÖKSİS programlarına evrak işleme
Diğer yazışmalar (Komisyon Üyeleri görevlendirmeleri, Rehberlik Danışmanlık ve Sosyal Destek Biriminde  görevlendirmeler, Mütevelli Heyeti görevlendirme)

Teşkilat Şeması İçin TIKLAYINIZ