Arşiv Hizmetleri

Mustafa BEYAZATLI
Şube Müdürü 
Doçentlik ve Kayıt Şube Müdürlüğü
E-mail :mbeyazatlı@istanbul.edu.tr
Dahili Tel: 10052
Görev TanımıOrhan ŞAHİN
Bilgisayar İşletmeni- Arşiv Sorumlusu
Arşiv Hizmetleri
E-mail : orhan.sahin@istanbul.edu.tr
Dahili Tel: 10507
Görev Tanımı
Vedat KARAGÖZ
Bilgisayar İşletmeni 
Arşiv Hizmetleri
E-mail :vedat.karagoz @istanbul.edu.tr
Dahili Tel: 10397
Görev Tanımı
Faysal GÜLERYÜZLÜ
Memur
Arşiv Hizmetleri
E-mail : faysal.guleryuzlu@istanbul.edu.tr
Dahili Tel: 10397
Görev Tanımı
Osman AKYALÇIN
Bilgisayar İşletmeni
Arşiv Sorumlusu
E-mail : osman.akyalcin@istanbul.edu.tr
Dahili Tel: 10637
Görev Tanımı

Ali AYGÜN
B.İşletmeni
Arşiv Hizmetleri
E-mail : ali1978@istanbul.edu.tr
Dahili Tel: 10397
Görev Tanımı

 Görevi ile ilgili gelen ve giden evrakı standart dosya planına göre dosyalamak,
 Mevzuata aykırı faaliyetleri önlemek,
 Kullanımında bulunan bütün büro makineleri ve demirbaşları her türlü hasara karşı korumak, alınan  tedbirleri uygulamak, yerinde ve ekonomik kullanmak,
 Büroda disiplinli bir çalışma ortamının sağlanması hususunda alınan tedbirlere uymak,
 Görevlerini şubenin çalışma programına uygun olarak uyum ve işbirliği içinde ifa etmek,
 Verilen görev ve yetkilerin kullanılmasından Şube Müdürüne karşı sorumlulukları yerine getirmek,
 Personel yazışmalarını dosyalamak,
 Dosya teslime etmek, teslim edilen dosyaların takibini sağlamak,
 Dosyalanacak evrakların fotokopilerini çekmek,
 Mal beyannamelerinin dosyalanmasını sağlamak,
 657 sayılı Kanuna tabi personele dosya açmak,
 2547 sayılı Kanuna tabi personele dosya açmak,
 Yeni birim kuruluş dosyası açmak,
 4/b maddesine tabi personele dosya açmak,
 Nakil dosyası açmak.