Sözleşmeli Personel ve İşçi Özlük İşlemleri, Emeklilik, Sendika ve Hizmetiçi Eğitim Şube Müdürlüğü

z1Zehra GÜNAY
Şube Müdürü
Emeklilik, Nakil ve 4/B Sözleşmeli Personel Bürosu
E-mail: zgunay@istanbul.edu.tr
Dahili Tel: 10111
Görev Tanımı
Aysun AK
Şef
Emeklilik ve Nakil İşlemleri,
İşçi işlemleri, 4-B Sözleşmeli Personel İşlemleri Hizmetiçi Eğitim İşlemleri, 4-C Geçici Personel İşlemleri
E-mail: aysun.ak@istanbul.edu.tr
Dahili Tel: 10371
Görev Tanımı


Aykut ARSLAN
Bilgisayar İşletmeni
İşçi ve Sendika İşlemleri, Personel Kimlik İşlemleri,
4-B Sözleşmeli Personel İşlemleri, Hizmetiçi Eğitim İşlemleri, 
4-C Geçici Personel İşlemleri
E-mail: aykutarslan@istanbul.edu.tr
Dahili Tel: 10370
Görev Tanımı
Ayhan VURGUN
Bilgisayar İşletmeni
Emeklilik İşlemleri 
E-mail: ayhanv@hotmail.com
Dahili Tel: 10372
Görev Tanımı
Nuran GÜLSEVİL
Bilgisayar İşletmeni
Emeklilik ve SGK Yazışmaları, Mal Bildirim Beyannamesi İşlemleri
E-mail: nuran.gulsevil@istanbul.edu.tr
Dahili Tel: 11918
Görev Tanımı
Nuri PARLAK
Bilgisayar İşletmeni
Dosya teslim alma-gönderme işlemleri
E-mail: nuri.cankurtaran@hotmail.com
Dahili Tel: 10637
Görev Tanımı
Hakan DAĞDELEN
Bilgisayar İşletmeni
İşçi ve Sendika İşlemleri, 4-B Sözleşmeli Personel İşlemleri, 
4-C Geçici Personel İşlemleri
E-mail: hakan.dagdelen@istanbul.edu.tr
Dahili Tel: 10737
Görev Tanımı


SZ-1709Mesut TANCI
Büro Personeli
4-B Sözleşmeli Personel İşlemleri Hizmetiçi Eğitim İşlemleri, 
4-C Geçici Personel İşlemleri
E-mail: mesut.tanci@istanbul.edu.tr
Dahili Tel: 11917
Görev Tanımı
YASİN ÇİĞDEM

Yasin ÇİĞDEM
Memur
Emeklilik, SGK, Sicil ve Nakil İşlemleri Yazışmaları
E-mail: yasin.cigdem@istanbul.edu.tr
Dahili Tel: 11918

Görev Tanımı

SÖZLEŞMELİ PERSONEL  VE İŞÇİ ÖZLÜK İŞLEMLERİ, EMEKLİLİK, SENDİKA VE HİZMETİÇİ EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YETKİ VE GÖREVLERİ

KADRO VE ATAMA İŞLEMLERİ

•375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca Sözleşmeli Bilişim Personeli kadro işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.

•375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca Sözleşmeli Bilişim Personeli alımı ilan, atama, ayrılma ve sözleşme yenileme işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.

• 4/B Sözleşmeli personel kadro işlemlerini yürütülmesini sağlamak.

• 4/B Sözleşmeli personel alımı ilan, atama, ayrılma ve sözleşme yenileme işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.

•Üniversitemizde çalışan Sürekli İşçi kadrosunda bulunanların kadro işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.

•Üniversitemiz kadrosunda çalışan sürekli işçilerin atama, istifa ve emeklilik işlemleri yazışmalarını sağlamak.

HİZMET İÇİ EĞİTİM işlemlerini yürütmek

SENDİKA İŞLEMLERİ

• 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu kapsamında Üniversitemiz dâhilindeki işlemlerin yürütülmesini sağlamak.

•4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunun uyarınca Üniversitemiz çalışanlarının Sendika üyeliği, üyelikten çekilmesi ve askıya alınması işlemleri ile yürütülmesini sağlamak.

•6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Kanunu kapsamındaki Sendikalar ile Üniversitemiz dâhilindeki işlemlerin yürütülmesini sağlamak.

DİĞER İŞLEMLER

•Personel Otomasyon Programına veri girişi sağlamak.

•Üniversite bünyesinde yürütülen Emeklilik işlemlerine ilişkin yazışmaların yapılması ve dosyalanmasını sağlamak.

•Üniversitemiz bünyesinde yürütülen Hizmet Belgesi işlemlerinin ve yazışmalarının yapılmasını sağlamak.

•Üniversitemizde akademik ve idari kadrolarda çalışmış olan eski personelin başka kurumlara açıktan atanma işlemleri.

• Yurtdışı hizmeti, askerlik ve ücretsiz izin borçlanma işlemlerin yürütülmesini sağlamak.

•Tıpta ve Dişhekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği uyarınca yurtdışında uzmanlık eğitimi yapan doktorların uzmanlık belgelerinin denklik işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.

•Üniversitemiz bünyesinde çalışan personel için Personel Kimlik Kartı hazırlanmasını sağlamak,

• Üniversitemiz bünyesinde çalışmakta iken nakil ve emeklilik nedeniyle ayrılan Sosyal Güvenlik Kurumundan işten ayrılış bildirgesinin düzenlenmesini sağlamak.

•Üniversitemiz bünyesinde çalışan Akademik personelin Sicil raporlarının temini ve muhafaza edilmesini sağlamak.

• E- Bütçe programı, aylık DPB E-uygulama bilgi girişleri ve her ay yapılan istatistik yazışmalarını sağlamak.

• Üniversitemiz bünyesinde yürütülen Emeklilik işlemlerine ilişkin yazışmaların yapılması ve dosyalanmasını sağlamak.

• Dolu-Boş Kadro değişim yazışmalarını sağlamak.

• Yapılan bütün işlemler ile ilgili evrakların düzenli bir şekilde arşivlenmesini sağlamak.

PDB-İA-012-00 657 Sayılı Kanunun 4/B Maddesi Gereğince Sözleşmeli Personel Görevden Ayrılma İş Akış Şeması

PDB-İA-013-00 657 Sayılı Kanunun 4/B Maddesi Gereğince Sözleşmeli Personel Atamaları  İş Akış Şeması

PDB-İA-014-00 657 Sayılı Kanunun 4/C Maddesi Gereğince Geçici Personel Atamaları İş Akış Şeması

PDB-İA-017-00 Hizmet Belgesi Hazırlanması İş Akış Şeması

PDB-İA-030-00 Mal Beyanı Süreci İş Akış Şeması

PDB-İA-032-00 Malulen Emeklilik İşlemleri İş Akış Şeması

PDB-İA-033-00 Yaş Haddi Nedeniyle Emeklilik İşlemleri İş Akış Şeması

PDB-İA-034-00 İsteğe Bağlı Emeklilik İşlemleri İş Akış Şeması

PDB-İA-035-00 Açıktan Emeklilik- İşlemleri İş Akış Şeması

PDB-İA-036-00 Vefat Varisleri Emeklilik İşlemleri İş Akış Şeması

PDB-İA-038-00 Sürekli İşçi Atama İşlemleri İş Akış Şeması

PDB-İA-039-00 Sürekli İşçi Ayrılma İşlemleri İş Akış Şeması

PDB-İA-040-00 Dosya Gönderme İşlemleri İş Akış Şeması

PDB-İA-050-00 375 Sayılı KHK Uyarınca Sözleşmeli Bilişim Personeli Atamaları İş Akış Şeması

PDB-İA-051-01 Personel Kimlik Kartı Süreci İş Akış Şeması

-PDB-İA-052-00 Akademik Personelin Naklen Atama İşlemleri İş Akış Şeması

-PDB-İA-053-01 Akademik Personelin Naklen Ayrılma İşlemleri İş Akış Şeması

-PDB-İA-065-00 Hizmet İçi Eğitimin Planlanması ve Uygulanışı İş Akış Şeması

- PDB-İA-066-00 Engelli Personel Kapsamında Emeklilik İş Akış Şeması