Doçentlik, Kayıt Şube Müdürlüğü

Mustafa BEYAZATLI
Şube Müdürü 
Doçentlik ve Kayıt Şube Müdürlüğü
E-mail :mbeyazatlı@istanbul.edu.tr
Dahili Tel: 10052
Görev Tanımı
Sevda UĞURLU
Şef
Doçentlik ve Kayıt Şube Müdürlüğü
E-mail :sevda_ugurlu@hotmail.com
Dahili Tel: 10842
Görev Tanımı
Coşkun AYKUTALP
Bilgisayar İşletmeni
Doçentlik, Rotasyon,Etik Kurul
E-mail :coskunaykutalp@hotmail.com
Dahili Tel: 10343
Görev Tanımı

Serap ÖS
Memur
Doçentlik, Rotasyon,Etik Kurul
E-mail : serap.os@istanbul.edu.tr
Dahili Tel: 11922


Görev Tanımı


İlkay KEŞ
Bilgisayar İşletmeni
İç kontrol Birimi
E-mail : ilkaykes@istanbul.edu.tr
Dahili Tel: 10368


Görev Tanımı

Vehip ÖZÜ
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
Kayıt Bürosu Sorumlusu
E-mail :vecan@hotmail.com
Dahili Tel:10352
Görev Tanımı
Rıza IŞIKLAR
Bilgisayar İşletmeni
Kayıt Bürosu Personeli
E-mail :riza_isiklar@hotmail.com
Dahili Tel:10352
Görev Tanımı

 • Doçentlik Temal Alan’la ilgili yazışmalar
 • Doçentlik Sınavı ile ilgili Eser İnceleme Aşamasında ve Sözlü Sınavında görev alan jüri üyelerine ait görev yazıların tebliği için ilgili birimleri gönderilmesi
 • Jüri üyelerinden gelen Eser İnceleme raporlarının ÜAK’a gönderilmesi
 • Birimimizde yapılan Doçentlik Sözlü Sınav tutanakları ve gerekçelerin ÜAK’a gönderilmesi
 • Üniversitemize bağlı Birimlerde yapılacak olan Doçentlik Sözlü Sınavlarının internette duyurulması
 • Mazereti nedeniyle görevini yerine getiremeyen jüri üyelerinin evrakı Üniversite Yönetim Kurulunda görüşülmesi, alınan karar doğrultusunda işlem yapılması
 • Emekli, İstifa, Vefat, Ücretsiz izinli  vb. nedenlerden dolayı görevinden ayrılan Jüri üyelerine ait görev yazılarının ÜAK’a iade edilmesi
 • Jüri Ödemelerle ilgili ÜAK’tan gelen yazının Birimlere gönderilmesi, Başkanlığımıza elden verilen Doçentlik Sınavı Jüri Üyeliği Görev Bilgi Form asıllarının YOKSİS’te onay verilip, liste ile beraber ÜAK’a gönderilmesi

2547-657 sayılı Kanuna tabi Personel hakkında yapılan işlemler

Rotasyon

 • Kamu Kuruluşları ve Üniversitelerden gelen 2547 ve 657 sayılı Kanuna tabi personelin Üniversitemize bağlı birimlerde rotasyon yapması; Kurumun Teklifi, Rektörlük Onayı, Göreve başlama, Süre uzatma teklifi, Rektörlük Uzatma Onayı, Görevinden ayrılma, Kanaat notu, detaylı rapor, yıllık izin-doğum izni-kongre izni  vb. yazışmalar

Bilgi-Görgü, Staj

 • Yabancı Üniversite, Devlet, Özel, Vakıf Üniversiteleri, Kamu Kuruluşları, Şahıs başvuruları üzerine yapılan işlemler;  Teklif yazısı, Rektörlük Onayı, Göreve başlama, Görevden ayrılma, eğitim aldığına dair detaylı rapor vb. yazışmalar
 • Yabancı Üniversitelerden gelen orijinal teklif yazısının Türkçe çevirisinin yapılması, Çeviriye göre işlem yapılması

ÜYTE Eğitimi

 • Kurumdan gelen ÜYTE Eğitimi alacak olan personel isim listesinin eğitim alacak birime gönderilmesi, Eğitime başlaması, ayrılması, eğitim sonucu sınav jüri üyesinin görevlendirilmesi, sınav evrakının ilgili kuruma gönderilmesi, vb. yazışmalar
 • Başka kurumda ÜYTE eğitimi gören personelin sınavında Üniversitemiz öğretim üyesi görevlendirme yazışmaları
 • Üniversitemiz bağlı ÜYTE Merkezlerinde görevli personel hakkında yapılan yazışmalar
 • ÜYTE Merkezine ait dönemlere ait istatistik bilgileri hakkındaki yazışmalar

Hemodiyaliz Eğitimi

  Kurumdan gelen Hemodiyaliz eğitimi alacak olan personel isim listesinin eğitim alacak birime gönderilmesi, Eğitime başlama- ayrılma, eğitim sonucu yapılan sınav evrakının çalıştığı Kuruma gönderilmesi vb. yazışmalar

Geçici Görevlendirme

 • Proje çalışmaları için Üniversitelerden gelen 2547 ve 657 sayılı Kanuna tabi personel hakkında yapılan yazışmalar
 • Üniversitesinde görevli iken, Üniversitemize gelen Lisans Üstü-Doktora eğitimi  alacak olan personelin yazışmaları

Misafir Öğretim Üyeleri

 • Yurt dışından gelen yabancı uyruklu Öğretim Üyelerinin Birimlerimizde akademik çalışma ve araştırmalardan bulunması, seminer, kongre ve derslere katılması vb. yazışmalar

657 sayılı Kanuna tabi Personel hakkında yapılan işlemler

 • Sertifika Eğitim Kursları hakkında yapılan yazışmalar
 • Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünün 3473 sayılı Kanun gereğince, Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrakın isim listesi yapılması ve evrakın imha edilmesi için Arşiv Birimine teslim edilmesi

Etik Kurul

  Üniversitemize bağlı etik kurul üye görevlendirme yazışmaları
 • Mazereti olan, süresi dolan üyenin yerine yeni üye seçilmesi
 • Süresi  dolan üyelere Teşekkür yazısı gönderilmesi
 • Birimlere bağlı etik kurulda görevli üyeler hakkında ilgili Bakanlıklara bilgi verilmesi vb. yazışmalar

         EVRAK KAYIT BİRİMİ

  Gelen ve Giden evrakın kayıt programına işlenmesi
 • Yeni atanan ve görev yeri değişen personele kurum sicil numarası verilmesi