Formlar


PDB-FR-001-00 İdari Personel İhtiyaç Cetveli
PDB-FR-004-00 Dosya Muhteviyatı Döküm Formu
PDB-FR-013-01 İdari Personel Bilgi Formu 
PDB-FR-014-01 İstifa Dönüşü İş Talep Formu 
PDB-FR-016-00 Nakil Talep Formu
PDB-FR-017-00 Disiplin Soruşturma Formu
PDB-FR-018-00 İzin Formu
PDB-FR-019-01 İlişik Kesme Belgesi
PDB-FR-022-00 Görevden Ayrılacak Personelce Doldurulacak Görev Devri Formu
PDB-FR-023-00 Maaş Nakil Bildirim Formu
PDB-FR-024-00 Emeklilik Dilekçe Formu
PDB-FR-025-00 Dosya İstek Formu
PDB-FR-026-00  Personel Kimlik Talep Formu
PDB-FR-027-01  Çalışanlar İçin Performans Değerlendirme Formu
PDB-FR-028-01 Yöneticiler İçin Performans Değerlendirme Formu
PDB-FR-029-00 Mükemmel Performans Belgesi
PDB-FR-030-00 Performans Değerlendirme Formunu Değerlendiriciler Listesi 
PDB-FR-031-00 Teşekkür Belgesi
PDB-FR-032-00 Performans Geri Bildirim Görüşme Formu
PDB-FR-033-01 Birim Oryantasyon Takip Formu
PDB-FR-034-01 Personel Oryantasyon Eğitim Formu
PDB-FR-035-00  Hizmet İçi Eğitim Talep Formu
PDB-FR-036-00 Hizmet İçi Eğitim Planı Formu
PDB-FR-037-00 Hizmet İçi Eğitim Görev Listesi
PDB-FR-038-00 Hizmet İçi Eğitim Katılım Formu
PDB-FR-039-01 Hizmet İçi Eğitim Değerlendirme Anketi
PDB-FR-040-01 Hizmet İçi Eğitim Katılım Belgesi
PDB-FR-041-00 Planlama Dışı Hizmet İçi Eğitim Programı Formu
PDB-FR-042-00 Hizmet İçi Eğitim Takip Listesi
PDB-FR-043-01 Paydaş Memnuniyet Anketi
PDB-FR-044-00 Personel Memnuniyet Anketi
PDB-FR-045-01 Performans Değerlendirme Cetveli
PDB-FR-046-00 Hizmet İçi Eğitime Katılacak Personel Listesi
PDB-FR-047-00 Hizmet İçi Eğitim Planı Takip Formu     PDB-FR-054-00 Hizmet İçi Eğitim Sonrası Personelin Değişim ve Gelişiminin Değerlendirilmesi Anketi

     PDB-FR-002-01 e-Hizmet içi Eğitim Sertifika Programları Matrisi


DİĞER FORMLAR

Hata, Usulsüzlük Ve Yolsuzlukların Bildirilmesi Formu
Personel Daire Başkanlığı Etik Sözleşmesi Formu
Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi
Rotasyon Plan Formu
Süreç Sorumluları Formu
İş Planı Formu
Emekli-pasaport-dilekçe
Hizmet-damgalı-pasaport-talep-formu
Hususi-damgalı-pasaport-talep-formu
 4/B Sözleşme Taslağı (657 Sayılı Kanun kapsamında)
 4/C Sözleşme Taslağı (657 Sayılı Kanun kapsamında)
 Görevlendirme Başvuru Formu
 Sözleşmeli Bilişim Personeli Sözleşme Taslağı (375 sayılı KHK uyarınca)
Güvenlik Soruşturması

Aday Memur Staj Değerlendirme Formu

2547 sayılı Kanunun 34.maddesi uyarınca Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanlarının çalıştırılmaları için
(By the law 2547/34, the required documents to employ foreign academic personnel are as follows)

Gerekli Belgeler:

A) İLK DEFA ÇALIŞTIRILACAKLAR İÇİN,
(For Foreıgn Academıc Personnel To Be Appoınted For The Fırst Tıme,)
 Bilgi Formu
(Information Form)
 Bilgi Derleme Formu
(Compiled Information Form)
Açık Kimlik
(Clear Identity Form)
Vize Talep Formu (şahıs yurt dışında ise hangi dış temsilcilikten gireceğinin belirtilmesi)
(Visa Application Form)
Pasaport fotokopisi
(Copy of Passport)
İkamet Tezkeresi fotokopisi
(Copy of Residence Permit)
Gerekçe (Öğretim Elemanının neden çalıştırılmak istediğine dair)
Rationale (Why is it necessary for the department to employ the foreign academic staff)
Yönetim Kurulu Kararı
(Approval by University’s Board of Trustees)
Akademik kariyerini gösterir belgenin tercümeli örneği
(Copy of Diplomas/Certificates with Certified Translation.)
Yabancı Dil Eğitimi verecekler için uluslararası genel kabul görmüş sertifika
(International Teaching Certificates for the Ones Who Will Teach a Foreign Language)
2 adet resim (Resimlerin JPEG formatında taranıp evraklara eklenmesi ve orijinallerinin elden gönderilmesi gerekmektedir)
(2 photos)
Yabancı Uyruklu Kimlik Bilgi Formu
(Foreigners Identity Information Form)

tip-fakultesinde-calistirilacak-yabanci-uyruklu-ogretim-eleman.docx

B) SÜRE UZATMASI YAPILACAKLAR İÇİN,

(For Foreıgn Academıc Personnel’s Work Permıt Extensıon)
Bilgi Formu
(Information Form)
Süre Uzatma Formu
(Work Permit Extension Form)
Pasaport fotokopisi
(Copy of Passport)
İkamet Tezkeresi fotokopisi
(Copy of Residence Permit)
Gerekçe
(Rationale (Why is it necessary for the department to employ the foreign academic staff))
Yönetim Kurulu Kararı
(Approval by University’s Board of Trustees)
2 adet resim (Resimlerin JPEG formatında taranıp evraklara eklenmesi ve orijinallerinin elden gönderilmesi gerekmektedir)
(2 photos)

Yabancı Uyruklu Kimlik Bilgi Formu
(Foreigners Identity Information Form)