Akademik Kadro Şube Müdürlüğü

Muazzez PEKOL                                                              Görev Tanımı
Şube Müdürü 
AKADEMİK KADRO VE YAZIŞMA BÜROSU 
 Rabia GÜNEY                                                                   Görev Tanımı
Bilgisayar İşletmeni
AKADEMİK KADRO VE YAZIŞMA BÜROSU 
E-mail : rabia.guney@istanbul.edu.tr
Dahili Tel: 10740

Ayşe HORD                                                                         Görev Tanımı
Bilgisayar İşletmeni
AKADEMİK KADRO VE YAZIŞMA BÜROSU 
aysehord@gmail.com
Dahili Tel: 10171

Samet UÇAR                                                                        Görev Tanımı
Memur
AKADEMİK KADRO VE YAZIŞMA BÜROSU 
E-mail : sametucar1905@gmail.com.tr
Dahili Tel: 10171Zeynep Betül KAPUKAYA                                                  Görev Tanımı
AKADEMİK KADRO VE YAZIŞMA BÜROSU 
E-mail :zeynep.kapukaya@istanbul.edu.tr
Dahili Tel: 10496

Deha TAYLAN                                                                    Görev Tanımı
Memur
AKADEMİK KADRO VE YAZIŞMA BÜROSU 
E-mail :deha.taylan @istanbul.edu.tr
Dahili Tel: 10181

Esra ESNEMEZ                                                                   Görev Tanımı
Memur
AKADEMİK KADRO VE YAZIŞMA BÜROSU 
E-mail :esra.esnemez @istanbul.edu.tr
Dahili Tel: 10181

Ümit AKSAN                                                                         Görev Tanımı
Memur
AKADEMİK KADRO VE YAZIŞMA BÜROSU 
E-mail :umit.aksan @istanbul.edu.tr
Dahili Tel: 10740

-2547 Sayılı Kanuna göre alınacak akademik personel ilanlarının hazırlanmak ve atamalarını yapmak,
-Yabancı Uyruklu Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Öğrencilerinin atamalarını yapmak
-Akademik personelin kademe ve derece terfilerinin hazırlanmak,
-1416 Sayılı Kanun uyarınca Milli Eğitim Bakanlığı hesabına Üniversitemiz adına yurtdışı lisansüstü öğrenim görenlerin ataması ile ilgili yazışmaları yapmak,
-2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca, diğer Üniversitelerden gelen veya Diğer Üniversitelere giden Araştırma Görevlileri ile ilgili yazışmaları  yapmak,
-2547 Sayılı Kanunun 31, 32, 33/a, 33/e, 50/d maddeleri uyarınca görev uzatmalarının yapılması ile ilgili yazışmalara  yapmak,
-Akademik personelin sigortalı olarak çalışmış olduğu hizmetlerinin değerlendirilmesi,askerlik hizmetlerinin değerlendirilmesi ve sevk tehir işlemlerinin yapılmak,
-Dolu-Bos kadrolar da yapılacak olan Tenkis-Tahsis ve İptal-İhdas işlemleri hakkında çalışmaları yapmak,
-Üniversitemizde çalışan akademik personelin istifa gitmeleri durumunda kayıtlardan silinmesi işlemini yapmak,
-Üniversitelerden gelen ilanların duyurulmasını ile ilgili yazışmalara  yapmak,
-2547 Sayılı Kanunun 35. maddesi 3. fıkrası uyarınca görev verilmeyecek akademik personelin birimlere duyurulmasını ile ilgili yazışmalara  yapmak,
-Ortaöğrenimde hazırlık sınıfı, Yüksek Lisans ve doktora öğrenimini tamamlayanların değerlendirilmelerini yapılmak,
-Üniversitemizde nakil ve açıktan atanan akademik personelin özlük dosyalarının teslim alınması için gerekli işlemleri yapmak.
-Bilgi Edinme yazışmaları yapmak,
-2547 sayılı Kanunun 60/b maddesi uyarınca Öğretim Üyesi ataması yapmak,
-Kadrosu ve özlük hakları Sağlık Bakanlığında kalmak üzere Üniversitemizde görevlendirilen Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Öğrencilerinin yazışmalarını yapmak,