Bilgisayar ve Bilişim Teknojileri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı için (2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca Bilgisayar Mühendisliği alanında Tezli Yüksek Lisans Eğitimi yapıyor olmak şartı ile) 05.12.2022 tarihli, 32034 sayılı Resmi Gazetede ilan edilen 1 adet 4. derece Araştırma Görevlisi kadrosu alım ilanı Ön Değerlendirme SonucuBilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı (2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca Bilgisayar Mühendisliği alanında Tezli Yüksek Lisans Eğitimi yapıyor olmak şartı) 05.12.2022 tarihli 32034 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 1 adet 4. derece Araştırma Görevlisi İlanının Ön Değerlendirme Sonucu için Tıklayınız...