Formlar


İÜ-PDB-FR-001-00 İdari Personel İhtiyaç Cetveli
İÜ-PDB-FR-004-00 Dosya Muhteviyatı Döküm Formu
İÜ-PDB-FR-013-01 İdari Personel Bilgi Formu
İÜ-PDB-FR-014-01 İstifa Dönüşü İş Talep Formu
İÜ-PDB-FR-015-00 4/B Sözleşmeli Personel Başvuru Formu
İÜ-PDB-FR-016-00 Nakil Talep Formu
İÜ-PDB-FR-017-00 Disiplin Soruşturma Formu
İÜ-PDB-FR-018-00 İzin Formu
İÜ-PDB-FR-019-01 İlişik Kesme Belgesi 
İÜ-PDB-FR-020-00 Yurtdışı Görevlendirme Faaliyet Raporu
İÜ-PDB-FR-022-00 Görevden Ayrılacak Personelce Doldurulacak Görev Devri Formu
İÜ-PDB-FR-023-00 Maaş Nakil Bildirim Formu
İÜ-PDB-FR-024-00  Emeklilik Dilekçe Formu
İÜ-PDB-FR-025-00 Dosya İstek Formu
İÜ-PDB-FR-026-00  Personel Kimlik Talep Formu
İÜ-PDB-FR-027-01  Çalışanlar İçin Performans Değerlendirme Formu
İÜ-PDB-FR-028-01 Yöneticiler İçin Performans Değerlendirme Formu
İÜ-PDB-FR-029-00 Mükemmel Performans Belgesi
İÜ-PDB-FR-030-00 Performans Değerlendirme Formunu Değerlendiriciler Listesi
İÜ-PDB-FR-031-00 Teşekkür Belgesi
İÜ-PDB-FR-032-00 Performans Geri Bildirim Görüşme Formu
İÜ-PDB-FR-033-00 Birim Oryantasyon Takip Formu
İÜ-PDB-FR-034-00 Personel Oryantasyon Eğitim Formu
İÜ-PDB-FR-042-00 Hizmet İçi Eğitim Takip Listesi
İÜ-PDB-FR-043-00 Paydaş Memnuniyet Anketi
İÜ-PDB-FR-044-00 Personel Memnuniyet Anketi
İÜ-PDB-FR-045-01 Performans Değerlendirme Cetveli
İÜ-PDB-FR-046-00 Hizmet İçi Eğitime Katılacak Personel Listesi
İÜ-PDB-FR-047-00 Hizmet İçi Eğitim Planı Takip Formu
İÜ-DB-FR-048-00 Kurum Sicil Numarası Kayıt Listesi
İÜ-PDB-FR-049-00 Arşiv Kayıt ve Takip Formu
İÜ-PDB-FR-050-00 Dosya İzleme Listesi
İÜ-PDB-FR-051-00 Sözleşmeli Bilişim Personeli Başvuru Formu
İÜ-PDB-FR-052-00 Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvuru Formu 
İÜ-PDB-FR-053-00 Emekli Teşekkür Belgesi
İÜ-PDB-FR-058 Görevlendirme Başvuru Formu
İÜ-PDB-FR-060 Hizmetiçi Eğitim Takip Formu
İÜ-PDB-FR-061 Hata Usulsüzlük ve Yolsuzluk Formu
İÜ-PDB-FR-062 Psikolojik Taciz (MOBBİNG) Önleme Kuruluna Başvuru Formu

(For Foreıgn Academıc Personnel To Be Appoınted For The Fırst Tıme)
Bilgi Formu (Information Form)
Açık Kimlik (Clear Identity Form)
Vize Talep Formu (Şahıs yurt dışında ise hangi dış temsilcilikten gireceğinin belirtilmesi) (Visa Application Form)
Pasaport Fotokopisi (Copy of Passport)
Gerekçe (Öğretim Elemanının neden çalıştırılmak istediğine dair)
Rationale (Why is it necessary for the department to employ the foreign academic staff)
Yönetim Kurulu Kararı
(Approval by University’s Board of Trustees)
Akademik Kariyerini Gösterir Belgenin Tercümeli Örneği
(Copy of Diplomas/Certificates with Certified Translation)
Yabancı Dil Eğitimi Verecekler için Uluslararası Genel Kabul Görmüş Sertifika
(International Teaching Certificates for the Ones Who Will Teach a Foreign Language)
2 adet resim (Resimlerin JPEG formatında taranıp evraklara eklenmesi ve orijinallerinin elden gönderilmesi gerekmektedir)
(2 photos)
Özgeçmiş Formu
Yabancı Uyruklu Bilgi Derleme ve Kimlik Formu
Tıp Fakültesinde Çalıştırılacak Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları

Pasaport fotokopisi
(Copy of Passport)
Gerekçe
(Rationale (Why is it necessary for the department to employ the foreign academic staff))
Yönetim Kurulu Kararı
(Approval by University’s Board of Trustees)
2 adet resim (Resimlerin JPEG formatında taranıp evraklara eklenmesi ve orijinallerinin elden gönderilmesi gerekmektedir)
(2 photos)
Özgeçmiş Formu
Yabancı Uyruklu Bilgi Derleme ve Kimlik Formu