İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Sürekli İşçi Alımı için Kura Çekimi

Üniversitemiz Birimlerinde, giderleri Özel Bütçe gelirinden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (D) fıkrası hükümleri uyarınca 4857 sayılı İş Kanununa tabi Sürekli İşçi olarak istihdam edilmek üzere 09/08/2009 tarih, 27314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe göre, 16/09/2019 tarihli, 30890 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ilanımıza İŞKUR üzerinden başvuru yapan adaylarımızın Kura Çekimi Noter huzurunda 27/09/2019 günü saat 10:30’da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Amfi 6 (Giriş Kat) 34116 Beyazıt Fatih-İSTANBUL da tamamlanmıştır. 


Galeri