Unvan Değişikliği Yazılı Sınavı Sonuçları (İstanbul Üniversitesi)

25 Aralık 2019 Çarşamba günü gerçekleştirilen Unvan Değişikliği Yazılı Sınavı Sonuçları için TIKLAYINIZ

Unvan Değişikliği Yazılı Sınavı İptal Edilen Sınav Soruları için TIKLAYINIZ


Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin İlgili Maddeleri

MADDE 12 - (2) (Değişik: RG-11/3/2017-30004) Yazılı sınavda yüz üzerinden en az altmış (60) puan alanlar başarılı sayılırlar.

MADDE 12 - (4) … Sınav sonuçlarına ilişkin olarak beş iş günü içinde sınav kuruluna itiraz edilebilir. İtirazlar on iş günü içinde sınav kurulunca karara bağlanır.

MADDE 13 - (1) (Değişik: RG-11/3/2017-30004) Yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday, yazılı sınavın Başkanlıkça merkezi olarak veya kurumlarca müstakil olarak yapılmasına bakılmaksızın, ilgili kurumlarca sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.

MADDE 18 - (1) Yapılan sınavlarda hatalı soru sorulduğunun tespit edilmesi halinde hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır.

* Unvan Değişikliği sözlü sınav tarihi, yeri ve katılacak adayların kesin listesi yasal süreler (madde 12-(4)) tamamlandıktan sonra ayrıca ilan edilecektir.