İstanbul Üniversitesi Sürekli İşçi Olarak Atanmaya Hak Kazananlar Listesi

Üniversitemiz Birimlerinde, giderleri Özel Bütçe gelirinden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (D) fıkrası hükümleri uyarınca 4857 sayılı İş Kanununa tabi Sürekli İşçi olarak istihdam edilmek üzere 09/08/2009 tarih, 27314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe göre, 16/09/2019 tarihli, 30890 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ilanımıza esas Sözlü Sınavlar 09-10 Ekim 2019 tarihlerinde Üniversitemiz Genel Sekreterlik Toplantı Salonunda tamamlanmıştır. 

24 Adet Hastane Hizmetlisi Sözlü Sınav Sonucu Asıl ve Yedek Listesi İçin Tıklayınız.

6 Adet Temizlik Görevlisi (Hastane) Sözlü Sınav Sonucu Asıl ve Yedek Listesi İçin Tıklayınız.

8 Adet Temizlik Görevlisi Sözlü Sınav Sonucu Asıl ve Yedek Listesi İçin Tıklayınız.


SÖZLÜ SINAV SONUCU ATANMAYA HAK KAZANAN ASİL VE YEDEK ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER

Başvuru Dilekçesi için tıklayınız.

1) 2 Adet Güvenlik Soruşturması Formu​ (Forma ulaşmak için tıklayınız. Formu kesinlikle bilgisayar ortamında ve eksiksiz doldurulması gerekmektedir.)

2) Sağlık Kurulu Raporu (En az 5 hekim imzalı olmalı ve içinde Psikiyatri Uzmanı olmak zorundadır. Sadece ASİL olarak atanmaya hak kazananlar getirecektir. )

3) 4 Adet Fotoğraf


NOT: Evrakları eksik veya yanlış beyan eden kişiler atanma hakkından vazgeçmiş sayılacaktır. Göreve başlama yazıları tebliğ alındığı tarihten itibaren her ne sebep olursa olsun süresi içerisinde göreve başlamayan veya 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinin 1 inci fıkrasına eklenen A/8 bendi uyarınca Güvenlik Soruşturması olumsuz sonuçlanan kişilerin yerine sıralamaya göre yedek adaylardan göreve başlatılacaktır. 

Evrak Teslim Başlangıç Tarihi : 16 Ekim 2019 Çarşamba günü

Evrak Teslim Bitiş Tarihi : 25 Ekim 2019 Cuma günü mesai bitimidir.

* Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup ilgililere ayrıca herhangi bir iletişim aracı ile tebligat yapılmayacaktır.