İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Sürekli İşçi Alımı Mülakat Listesi, Tarih ve Yerleri

Üniversitemiz Birimlerinde, giderleri Özel Bütçe gelirinden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (D) fıkrası hükümleri uyarınca 4857 sayılı İş Kanununa tabi Sürekli İşçi olarak istihdam edilmek üzere 09/08/2009 tarih, 27314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe göre, 16/09/2019 tarihli, 30890 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ilanımıza İŞKUR üzerinden başvuru yapan adaylarımızın Kura Çekimi T.C. İstanbul 17.Noterliği tarafından 27/09/2019 Cuma günü saat 10:30’da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Amfi 6 (Giriş Kat) 34116 Beyazıt Fatih-İSTANBUL adresinde tamamlanmıştır. Kura Çekimi sonrası süresi içerisinde evrak teslim edenlerin sözlü sınav yerini, tarihini ve saatini gösterir liste aşağıdadır.


Hastane Hizmetlisi listesi için tıklayınız.

Temizlik Görevlisi (Hastane) listesi için tıklayınız.

Temizlik Görevlisi  listesi için tıklayınız. 

* İstanbul Üniversitesi Genel Sekreterlik Toplantı Salonu - İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası Beyazıt Fatih İSTANBUL adresinde yer almaktadır.


** Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup ilgililere ayrıca herhangi bir iletişim aracı ile tebligat yapılmayacaktır.