İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Sözleşmeli Bilişim Personeli Sözlü Sınav Duyurusu

375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 ıncı maddesi uyarınca Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığında istihdam edilmek üzere 24 Ağustos 2020 tarihli, 31223 sayılı Resmi Gazetede, Devlet Personel Başkanlığı ve Üniversitemiz resmi web sitesinde yayımlanan 8 (Sekiz) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli pozisyonuna müracaat eden adaylardan yazılı sınava girmeye hak kazananların katıldığı 22 Eylül 2020 tarihinde yapılan yazılı sınav sonucu ve bu sonuçlara göre yapılacak olan sözlü sınava girmeye hak kazananların listesi ilişikte sunulmuştur.
​​*Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların aşağıda belirtilen sınav yerinde belirtilen saatte bulunmaları gerekmektedir.
Sözlü Sınava Girmeye Hak Kazananların Listesini Görmek İçin tıklayınız.

Yazılım Geliştirme Uzmanı (.Net 2 Kat ve 3 Kat ) Sözlü Sınav Bilgileri:

Sınav Yeri :İstanbul Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Adres: Süleymaniye Mahallesi Ayşe Kadın Hamamı Sk. No:22 34116 Fatih/İSTANBUL

Sınav Tarihi : 06 Ekim 2020 Salı Günü Saat 10:00 - 13:00

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.