İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Sözleşmeli Bilişim Personeli Çevrimiçi Denetimli Yazılı Sınav Duyurusu

375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 ıncı maddesi uyarınca Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığında istihdam edilmek üzere 24 Ağustos 2020 tarihli, 31223 sayılı Resmi Gazetede ve Üniversitemiz internet sitesinde yayımlanan 8 (Sekiz) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli pozisyonuna müracaat eden adaylardan yazılı sınava girmeye hak kazananların listesi ilişikte sunulmuştur.
Çevrimiçi denetimli yazılı sınava girmeye hak kazananların listesini görmek için tıklayınız.
ÖNEMLİ NOT: Çevrimiçi denetimli yazılı sınav detayları için personel.istanbul.edu.tr web sitesinde ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.

Çevrimiçi denetimli yazılı sınav tarihi: 22 Eylül 2020 Salı Günü
Sınav saati: 10:00-12:30

Detaylı Bilgi İçin İletişim: 0212 440 00 00 Dahili: 10370-10371-10737-11917-11918