Aday Memur 2019 yılı Temel Eğitim Sınavı

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 55'inci maddesi ve Aday Memurların Yetiştirilmesine İlişkin Genel Yönetmeliğine dayanılarak Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi iş birliği ile 01 Ekim-10 Kasım 2019 tarihleri arasında aday memurlara uygulanan hizmetiçi eğitim sonucunda 03 Aralık 2019 Salı günü saat 10.00'da  Su Bilimleri Fakültesinde aday memur temel eğitim sınavı gerçekleştirilecektir.​ 

Ekli listede adı bulunan aday memurlarımıza ilanen duyurulur. 

2019 yılı Aday Memur Listesi