26 Mart 2020 Tarihli Sözleşmeli Personel Alım İlanı Yedekten Kazananların Listesi

Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezlerinde Giderleri Özel Bütçeden ve Döner Sermaye Bütçesinden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilerek Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan Ek 2 inci maddenin (B) fıkrasına göre 2018 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacağı 26/03/2020 tarihli, 31080 sayılı Resmi Gazetede ve Üniversitemiz resmi web sitesinde yayımlanan yayımlanan 58 Adet Sözleşmeli Personel pozisyonuna süresi içinde müracaat eden ve ilanda belirtilen niteliklere uygun olan adaylardan 2018 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak atanmaya hak kazananların listesi ve görev yerleri daha önce yayınlanmış olup atanmaya hak kazanan adaylardan evrak teslim etmeyen adayların yerine puan sırasına göre yedek adaylardan atama yapılmıştır. Atanmaya hak kazanan yedek adayların listesi ve görev yerleri aşağıda yayımlanmıştır.

Atanmaya hak kazanan adayların 12/05/2020 tarihi mesai bitimine kadar aşağıda istenilen belgeler ile birlikte şahsen Rektörlük Personel Daire Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde belgelerini tamamlayarak teslim etmeyen adaylar hakkından feragat etmiş sayılacaktır.

Başvuru Sonuçları için tıklayınız.
Evrak Teslim Dilekçesi için tıklayınız.
Not: Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.


İSTENİLEN BELGELER

1) Dilekçe

2) Kimlik Fotokopisi

3) 6 Adet Vesikalık Fotoğraf

4) Öğrenim Belgesi (diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi, barkodlu e-devlet çıktısı kabul edilecektir.)

5) Sabıka Kaydı (Cumhuriyet Savcılığı veya e-devlet sayfanızdan evrak teslim tarihinden en fazla 1 ay önce Resmi Kuruma verilmek üzere alınmış olmalıdır.)

6) Sağlık Raporu

7) Askerlik Belgesi (Erkek Adaylar İçin - Askerlik Şubesinden veya e-devlet sayfanızdan alınmış olmalıdır.)

8) Mal Bildirim Beyannamesi (Personel Daire Başkanlığından temin edilecektir.)

9) SGK Hizmet Dökümü (e-devlet üzerinden alınabilir. Herhangi bir Sosyal Güvenlik kaydı olmayanlar SGK'dan veya e-devletten kayıt sorgulanmasını temin etmesi gerekmektedir.Daha önce herhangi bir kamu kurumunda görev yapmış olanlar SGK'dan detaylı işyeri dökümü listesi temin etmesi gerekmektedir.)


Evrak Teslim Tarihi : 28 Nisan 2020 Salı Günü

Son Evrak Teslim Tarihi : 12 Mayıs Salı Günü (mesai bitimine kadar) 

Detaylı bilgi için : personel@istanbul.edu.tr