2019/ II. Dönem Kurum İdari Kurul Toplantısı Gerçekleşti

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 22 inci maddesi ve  ile 09.11.2011 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Kurum İdari Kurullar, Yüksek İdari Kurul, Kamu İşveren Kurulu ve Uzlaştırma Kurulunun Teşkili ile Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik uyarınca Üniversitemiz Rektörlüğü ile adı geçen Kanun kapsamında yetkili sendikalar arasında 2019/II. Dönem Kurum İdari Kurul Toplantısı 11 Kasım 2019 tarihinde yapılmış olup, tutanaklara ulaşmak için tıklayınız.