20 Eylül 2019 Tarihli, 30894 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Sözleşmeli Personel Alım İlanı Yedekten Kazananların Listesi

Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezlerinde (giderleri Özel Bütçe ve Döner Sermaye gelirinden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2 inci maddenin (B) fıkrasına göre 2018 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacağı 20 Eylül 2019 tarihinde 30894 sayılı Resmi Gazetede ve Üniversitemiz web sitesinde yayımlanan 94 Adet Sözleşmeli Personel pozisyonuna süresi içinde müracaat eden ve ilanda belirtilen niteliklere uygun olan adaylardan 2018 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak atanmaya hak kazananların listesi ve görev yerleri daha önce yayınlanmış olup atanmaya hak kazanan adaylardan evrak teslim etmeyen adayların yerine puan sırasına göre yedek adaylardan atama yapılmıştır. Atanmaya hak kazanan yedek adayların listesi ve görev yerleri aşağıda yayımlanmıştır.

Atanmaya hak kazanan adayların 11/11/2019 tarihi mesai bitimine kadar aşağıda istenilen belgeler ile birlikte şahsen Rektörlük Personel Daire Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde belgelerini tamamlayarak teslim etmeyen adaylar hakkından feragat etmiş sayılacaktır.


Güvenlik Araştırması Formu içi tıklayınız.

Not: Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İSTENİLEN BELGELER 

1) Dilekçe

2) 6 Adet Vesikalık Fotoğraf

3) 2 Adet Sabıka Kaydı (Cumhuriyet Savcılığı veya e-devlet sayfanızdan evrak teslim tarihinden en fazla 1 ay önce  Resmi Kuruma verilmek üzere alınmış olmalıdır.)

4) Sağlık Kurulu Raporu (En az 5 hekim imzalı olmalı ve içinde Psikiyatri Uzmanı olmak zorundadır.)

5) Askerlik Belgesi (Erkek Adaylar İçin - Askerlik Şubesinden veya e-devlet sayfanızdan alınmış olmalıdır.)

6) Mal Bildirim Beyannamesi (Personel Daire Başkanlığından temin edilecektir.)

7) SGK Hizmet Dökümü (e-devlet üzerinden alınabilir. Herhangi bir Sosyal Güvenlik kaydı olmayanlar SGK'dan veya e-devletten kayıt sorgulanmasını temin etmesi gerekmektedir.Daha önce herhangi bir kamu kurumunda görev yapmış olanlar SGK'dan detaylı işyeri dökümü listesi temin etmesi gerekmektedir.)

8) 2 Adet Fotoğraflı Güvenlik Soruşturması Formu (Formun KESİNLİKLE bilgisayar ortamında ve EKSİKSİZ doldurulması gerekmektedir.) Evrak Teslim Başlama Tarihi : 31 Ekim 2019 Perşembe Günü

Son Evrak Teslim Tarihi : 11 Kasım 2019 Pazartesi Günü (Mesai bitimine kadar)