05 Haziran 2020 Tarihli Sözleşmeli Personel Alım İlanı Yedekten Kazananların Listesi

Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezlerinde Giderleri Özel Bütçeden ve Döner Sermaye Bütçesinden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilerek Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan Ek 2 inci maddenin (B) fıkrasına göre 2018 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacağı 05/06/2020 tarihli, 31146 sayılı Resmi Gazetede ve Üniversitemiz resmi web sitesinde yayımlanan yayımlanan 542 Adet Sözleşmeli Personel pozisyonuna süresi içinde müracaat eden ve ilanda belirtilen niteliklere uygun olan adaylardan 2018 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak atanmaya hak kazananların listesi ve görev yerleri daha önce yayınlanmış olup atanmaya hak kazanan adaylardan evrak teslim etmeyen adayların yerine puan sırasına göre yedek adaylardan atama yapılmıştır. Atanmaya hak kazanan yedek adayların listesi ve görev yerleri aşağıda yayımlanmıştır.


Atanmaya hak kazanan adayların 14/08/2020 tarihi mesai bitimine kadar aşağıda istenilen belgeler ile birlikte şahsen Rektörlük Personel Daire Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde belgelerini tamamlayarak teslim etmeyen adaylar hakkından feragat etmiş sayılacaktır.


YEDEKTEN ATANMAYA HAK KAZANANLAR 


Hemşire -H1 Lisans Başvuru Sonuçları için tıklayınız.

Hemşire -H2 Ortaöğretim Başvuru Sonuçları için tıklayınız.

Biyolog -B1 Başvuru Sonuçları için tıklayınız.

Fizyoterapist -F1 Başvuru Sonuçları için tıklayınız.

Laborant-L1 Başvuru Sonuçları için tıklayınız.

Sağlık Teknikeri (ST) Pozisyonları  Başvuru Sonuçları için tıklayınız.

Röntgen Teknisyeni - RT1 Başvuru Sonuçları için tıklayınız.

Psikolog - P1 Başvuru Sonuçları için tıklayınız.

Diğer Sağlık Personeli  DS Pozisyonları Başvuru Sonuçları için tıklayınız.


Not: Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.


Evrak Teslim Dilekçesi için TIKLAYINIZ.


İSTENİLEN BELGELER

1) Dilekçe

2) Kimlik Fotokopisi

3) 6 Adet Vesikalık Fotoğraf

4) Öğrenim Belgesi (diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi, barkodlu e-devlet çıktısı kabul edilecektir.)

5) Sabıka Kaydı (Cumhuriyet Savcılığı veya e-devlet sayfanızdan evrak teslim tarihinden en fazla 1 ay önce Resmi Kuruma verilmek üzere alınmış olmalıdır.)

6) Sağlık Raporu (İstanbul Tıp Fakültesinden alınması gerekmektedir. Adaylar ayrıca  COVİD-19  testi de yaptıracaklardır.)

7) Askerlik Belgesi (Erkek Adaylar İçin - Askerlik Şubesinden veya e-devlet sayfanızdan alınmış olmalıdır.)

8) Mal Bildirim Beyannamesi (Göreve başladıktan sonra 1 ay içerisinde Personel Bilgi Yönetim Sisteminde doldurularak görev yeri tarafından Personel Daire Başkanlığına iletilecektir.)

9) SGK Tescil ve Hizmet Dökümü (Barkodlu olarak e-devlet üzerinden alınabilir. Herhangi bir Sosyal Güvenlik kaydı olmayanların da kayıt sorgulamasını barkodlu olarak  e-devlet üzerinden almaları gerekmektedir.)ÖNEMLİ NOTLAR

1) Süresi içerisinde evraklarını teslim etmeyenler haklarından feragat etmiş sayılacaklardır.

2) Evrak eksiksiz olarak tamamlandıktan sonra İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası Personel Daire Başkanlığı Beyazıt-Fatih/İstanbul adresine şahsen teslim edilecektir.


Evrak Teslim Tarihi : 27 Temmuz 2020 Pazartesi günü

Son Evrak Teslim Tarihi :  14 Ağustos 2020 Cuma günü (mesai bitimine kadar)

Detaylı bilgi için : personel@istanbul.edu.tr