05 Haziran 2020 Tarihli Sözleşmeli Personel Alım İlanı Başvuru Sonuçları

Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezlerinde Giderleri Özel Bütçeden ve Döner Sermaye Bütçesinden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilerek Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan Ek 2 inci maddenin (B) fıkrasına göre 2018 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacağı 05/06/2020 tarihli, 31146 sayılı Resmi Gazetede ve Üniversitemiz resmi web sitesinde yayımlanan yayımlanan 542 Adet Sözleşmeli Personel pozisyonuna süresi içinde müracaat eden ve ilanda belirtilen niteliklere uygun olan adaylardan 2018 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak atanmaya hak kazananların listesi ve görev yerleri aşağıda yayınlanmıştır.
Atanmaya hak kazanan adayların 17/07/2020 tarihi mesai bitimine kadar aşağıda istenilen belgeler ile birlikte şahsen Rektörlük Personel Daire Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde belgelerini tamamlayarak teslim etmeyen adayların yerine puan sırasına göre yedek adaylardan atama yapılacaktır.


Hemşire -H1 Lisans Başvuru Sonuçları için tıklayınız.

Hemşire -H2 Ortaöğretim Başvuru Sonuçları için tıklayınız.

Biyolog -B1  Başvuru Sonuçları için tıklayınız.

Diyetisyen -D1 Başvuru Sonuçları için tıklayınız.

Fizyoterapist -F1  Başvuru Sonuçları için tıklayınız.

Laborant-L1  Başvuru Sonuçları için tıklayınız.

Sağlık Teknikeri -ST1 (Anestezi)  Başvuru Sonuçları için tıklayınız.

Sağlık Teknikeri - ST 2 (Elektronörofizyoloji) Başvuru Sonuçları için tıklayınız.

Sağlık Teknikeri -ST3 (Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik)  Başvuru Sonuçları için tıklayınız. 

Sağlık Teknikeri -ST4 (Ameliyathane Hizmetleri)  Başvuru Sonuçları için tıklayınız.

Sağlık Teknikeri -ST5 (Patoloji Teknikeri)  Başvuru Sonuçları için tıklayınız.

Sağlık Teknikeri -ST6 (Eczane Teknikeri) Başvuru Sonuçları için tıklayınız.

Sağlık Teknikeri -ST8 (İş ve Uğraşı Teknikeri) Başvuru Sonuçları için tıklayınız.

Röntgen Teknisyeni - RT1  Başvuru Sonuçları için tıklayınız.

Psikolog - P1  Başvuru Sonuçları için tıklayınız.

Psikolog - P2  Başvuru Sonuçları için tıklayınız.

Diğer Sağlık Personeli - DS1(Odyoloji)  Başvuru Sonuçları için tıklayınız.

Diğer Sağlık Personeli - DS2 (Dil ve Konuşma Terapisti)  Başvuru Sonuçları için tıklayınız.

Diğer Sağlık Personeli - DS3 (Perfüzyonist)  Başvuru Sonuçları için tıklayınız.

Diğer Sağlık Personeli - DS4 (Sağlık Memuru)  Başvuru Sonuçları için tıklayınız.

Diğer Sağlık Personeli - DS5 (Sağlık Teknisyeni-Radyoloji)  Başvuru Sonuçları için tıklayınız.

Diğer Sağlık Personeli - DS6 (Sağlık Teknisyeni-Laboratuvar)  Başvuru Sonuçları için tıklayınız.

Diğer Sağlık Personeli - DS7 (Sağlık Teknisyeni-Anestezi)  Başvuru Sonuçları için tıklayınız.

Diğer Sağlık Personeli - DS8 (Sağlık Teknisyeni-Tıbbı Sekreterlik)  Başvuru Sonuçları için tıklayınız.Not: Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.


Evrak Teslim Dilekçesi için TIKLAYINIZ.


İSTENİLEN BELGELER 

1) Dilekçe

2) Kimlik Fotokopisi

3) 6 Adet Vesikalık Fotoğraf

4) Öğrenim Belgesi (diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi, barkodlu e-devlet çıktısı kabul edilecektir.)

5) Sabıka Kaydı (Cumhuriyet Savcılığı veya e-devlet sayfanızdan evrak teslim tarihinden en fazla 1 ay önce Resmi Kuruma verilmek üzere alınmış olmalıdır.)

6) Sağlık Raporu (İstanbul Tıp Fakültesinden alınması gerekmektedir.)

7) Askerlik Belgesi (Erkek Adaylar İçin - Askerlik Şubesinden veya e-devlet sayfanızdan alınmış olmalıdır.)

8) Mal Bildirim Beyannamesi (Göreve başladıktan sonra 1 ay içerisinde Personel Bilgi Yönetim Sisteminde doldurularak görev yeri tarafından Personel Daire Başkanlığına iletilecektir.)

9) SGK Hizmet Dökümü (e-devlet üzerinden alınabilir. Herhangi bir Sosyal Güvenlik kaydı olmayanlar SGK'dan veya e-devletten kayıt sorgulanmasını temin etmesi gerekmektedir.Daha önce herhangi bir kamu kurumunda görev yapmış olanlar SGK'dan detaylı işyeri dökümü listesi temin etmesi gerekmektedir.)


ÖNEMLİ NOTLAR

1) Süresi içerisinde evraklarını teslim etmeyenler haklarından feragat etmiş sayılacaklardır.

2) Evrak teslimini sadece Asil olarak kazanan adaylar yapacaktır. Yedek adaylar göreve çağrıldığı taktirde evrak teslimi yapacaklardır.

3) Ataması yapılmayanların yerine ilan sırasına göre yedek adaylar ilan edilecektir.

4) Evrak eksiksiz olarak tamamlandıktan sonra İstanbul Üniversitesi Rektörlük binası Personel Daire Başkanlığı Beyazıt-Fatih/İstanbul adresine şahsen teslim edilecektir.

5-) Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin 23. maddesi ( aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana, her ikisinin de aynı olması durumunda ise sınav sonucu yeni açıklanan adaya öncelik tanınır)Evrak Teslim Tarihi : 30 Haziran 2020 Salı Günü

Son Evrak Teslim Tarihi : 17 Temmuz 2020 Cuma Günü (mesai bitimine kadar) 


Detaylı bilgi için : personel@istanbul.edu.tr