05 Haziran 2020 Tarihli Sözleşmeli Personel Alım İlanı Asıl Kazananlar Evrak Teslimi Süre Uzatımı hk.

Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezlerinde Giderleri Özel Bütçeden ve Döner Sermaye Bütçesinden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilerek Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan Ek 2 inci maddenin (B) fıkrasına göre 2018 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacağı 05/06/2020 tarihli, 31146 sayılı Resmi Gazetede ve Üniversitemiz resmi web sitesinde yayımlanan 542 Adet Sözleşmeli Personel pozisyonuna süresi içinde https://pbys.istanbul.edu.tr/basvuru adresinden online olarak müracaat ederek başvurusunu tamamlayanlar içerisinden ilanda belirtilen niteliklere uygunluğu incelenerek başvurusu kabul edilen adaylardan 2018 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak atanmaya hak kazananların listesi ve görev yerleri 22.06.2020 tarihinde internet sayfamızda yayımlanmış olup asil adaylar süresi içerisinde (17 Temmuz 2020 Cuma günü) evrak teslimi istenmiştir.


İçinde bulunduğumuz Pandemi sürecinden dolayı evrak tesliminde oluşabilecek yoğunluğu engellemek için evrak teslimi süresi 22 Temmuz 2020 tarihi Çarşamba gününe kadar uzatılmıştır. Adayların 22 Temmuz 2020 Çarşamba Günü mesai bitimine kadar evraklarını eksiksiz olarak tamamlayarak İstanbul Üniversitesi Rektörlük binasında bulunan Personel Daire Başkanlığına teslim etmesi gerekmektedir.


Evrak Teslimi için son tarih: 22 Temmuz 2020 Çarşamba günü mesai bitimi

İlanen duyrulur.