02 Kasım 2020 Tarihli Sürekli İşçi Alım İlanı Yedekten Atanmaya Hak Kazananlar

Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Üniversite Hastanesi) personel ihtiyaçlarının karşılanması için, giderleri Özel Bütçe gelirinden ödenmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4'üncü maddesinin (D) fıkrası hükümleri uyarınca 4857 sayılı İş Kanununa tabi Sürekli İşçi olarak istihdam edilmek üzere 09/08/2009 tarih, 27314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile 26 Mart 2020 tarihli 31080 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Geçici 6'ncı Maddesine göre 02/11/2020 tarihli, 31292 sayılı Resmi gazetede yayımlanan ilanımıza İŞKUR üzerinden başvuru yapıp kura çekimine girmeye hak kazanan adaylar için Kura Çekimi T.C. İstanbul 17.Noterliği tarafından 18.11.2020 Çarşamba günü saat 11:00’da İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Konferans Salonunu 34116 Beyazıt Fatih-İSTANBUL adresinde tamamlanmış olup kura sonucu asil ve yedek olarak atanmaya hak kazananların listesi daha önce web sayfamızda yayımlanmıştır. Asil olarak kazananların evrak teslim süreci tamamlanmış olup evrak teslim etmeyenlerin ve ilan şartını taşımadıklarından ataması yapılamayanların yerine kura sırasına göre yedek adaylardan atama yapılacak olup atanmaya hak kazanan yedeklerin isim listesi aşağıda yayımlanmıştır.


Yedekten Atanmaya Hak Kazananların Listesi İçin Tıklayınız.Kura Sonucu Yedekten Atanmaya Hak Kazanan Adaylardan İstenen Belgeler

Evrak Teslim Dilekçesi için Tıklayınız.

1-Adli Sicil Kaydı (Son 1 ay içerisinde Barkodlu olarak e-devlet üzerinden alınabilir)

2-Sağlık Kurulu Raporu (İstanbul Tıp Fakültesinden alınacaktır)

3-SGK’dan Sigortalılık Tescil ve Hizmet Kaydı Tespit Belgesi (Barkodlu olarak e-devlet üzerinden alınabilir) (Herhangi bir Sosyal Güvenlik kaydı olmayanlarda kayıt sorgulamasını barkodlu boş sayfa olarak temin etmeleri gerekmektedir)

4-Kimlik Fotokopisi (Aslı görülüp Fotokopisi alınacaktır)

5- 6 Adet Vesikalık Fotoğraf

6-Diploma/Mezuniyet Belgesi aslı ve fotokopisi (İlkokul, ortaokul veya lise) (Aslı görülüp Fotokopisi alınacaktır)

7-Erkek adaylar için Askerlik durum belgesi (BARKODLU e-devlet çıktısı kabul edilir)


ÖNEMLİ NOTLAR

1. Süresi içerisinde evraklarını teslim etmeyenler haklarından feragat etmiş sayılacaklardır. 

2. İşkur üzerinden  yapılan başvuruda eksik yada yanlış bilgi verdiği tespit edilen adayların ataması yapılmayacaktır. 

3. Evrak teslimini sadece Asıl olarak kazanan adaylar yapacaktır. Yedek adaylar göreve çağırıldığı taktirde evrak teslimi yapacaklardır.

4. Ataması yapılmayanların yerine kura sıralamasına göre yedek adaylardan göreve çağırılacaktır.​

5. Evrak Teslimi İstanbul Üniversitesi Rektörlük binası Personel Daire Başkanlığı Beyazıt-Fatih/İstanbul adresine şahsen yapılacaktır.


Evrak Teslim Başlangıç Tarihi     : 10 Aralık 2020 Perşembe 

Evrak Teslim Bitiş Tarihi               : 24 Aralık 2020 Perşembe mesai bitimi.


* Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup ilgililere ayrıca herhangi bir iletişim aracı ile tebligat yapılmayacaktır.