Öğretim Elemanı 2019 yılı Norm Kadro PlanıDevlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmeliğin 4. maddesinin 8. fıkrası uyarınca İstanbul Üniversitesi norm kadro planlaması  için Tıklayınız...