İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Sürekli İşçi Alımı Noter Kura Çekim Sonuçları

Üniversitemiz Birimlerinde, giderleri Özel Bütçe gelirinden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (D) fıkrası hükümleri uyarınca 4857 sayılı İş Kanununa tabi Sürekli İşçi olarak istihdam edilmek üzere 09/08/2009 tarih, 27314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe göre, 16/09/2019 tarihli, 30890 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ilanımıza İŞKUR üzerinden başvuru yapan adaylarımızın Kura Çekimi T.C. İstanbul 17.Noterliği tarafından 27/09/2019 Cuma günü saat 10:30’da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Amfi 6 (Giriş Kat) 34116 Beyazıt Fatih-İSTANBUL adresinde tamamlanmıştır. 

24 Adet Hastane Hizmetlisi Kura Sonucu Asıl ve Yedek Listesi İçin Tıklayınız.
6 Adet Temizlik Görevlisi (Hastane) Kura Sonucu Asıl ve Yedek Listesi İçin Tıklayınız.
8 Adet Temizlik Görevlisi Kura Sonucu Asıl ve Yedek Listesi İçin Tıklayınız.


SÖZLÜ SINAVA KATILACAK ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER

Başvuru Dilekçesi için tıklayınız.
1) 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
2) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
3) Diploma veya Mezuniyet Belgesi Fotokopisi (Aslı görülüp fotokopisi alınacaktır.) (e-devlet çıktısı da kabul edilecektir.)
4) 2 Adet Adli Sicil Kaydı (Kamu kurumuna verilmek üzere Cumhuriyet Savcılığı veya e-devlet sayfanızdan evrak teslim tarihinden en fazla 1 ay önce alınmış olmalıdır.)
5) SGK’dan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığını almadığını gösterir belge.(e-devlet çıktısı)
6) Askerlik durum belgesi(e-devlet çıktısı kabul edilir)

NOT: Evrakları eksik veya yanlış beyan eden kişiler belirtilen tarihte mülakata girme hakkını kaybedeceklerdir.


Evrak Teslim Başlangıç Tarihi        : 01 Ekim 2019 Salı günü 
Evrak Teslim Bitiş Tarihi                  : 04 Ekim 2019 Cuma günü mesai bitimidir.* Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup ilgililere ayrıca herhangi bir iletişim aracı ile tebligat yapılmayacaktır.