İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Sürekli İşçi Alım İlanı İŞKUR Üzerinden Başvuru Yapan ve Kura Çekimine Esas İsim Listesi

Üniversitemiz Birimlerinde, giderleri Özel Bütçe gelirinden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (D) fıkrası hükümleri uyarınca 4857 sayılı İş Kanununa tabi Sürekli İşçi olarak istihdam edilmek üzere 09/08/2009 tarih, 27314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe göre, 16/09/2019 tarihli, 30890 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ilanımıza İŞKUR üzerinden başvuru yapıp nihai listelere girmeye hak kazan kişileri gösteren unvanlar ve isim listeleri aşağıdadır.

24 Adet Hastane Hizmetlisi Başvuru listesi için tıklayınız.

6 Adet Temizlik Görevlisi (Hastane) Başvuru listesi için tıklayınız.

8 Adet Temizlik Görevlisi Başvuru listesi için tıklayınız.


KURA İLE İLGİLİ BİLGİLER

  • Noter huzurunda kura çekimi 27/09/2019 günü saat 10:30’da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Amfi 6 (Giriş Kat) 34116 Beyazıt Fatih-İSTANBUL yapılacaktır.
  • Noter kurası sonucu mülakat sınavına katılmaya hak kazanan asil ve yedeklerin listesi Üniversitemiz (www.istanbul.edu.tr ve www.personel.istanbul.edu.tr) internet adresinde DUYURULAR kısmında yayınlanacaktır. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde kabul edilecek olup ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
  • İstekli adaylar kura çekimini izleyebilecektir. Ancak kura çekimini izlemek isteyen aday sayısının salon kapasitesinden fazla olması durumunda salon kapasitesinin elverdiği oranda aday kura çekim salonuna alınacaktır.  • Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup ilgililere ayrıca herhangi bir iletişim aracı ile tebligat yapılmayacaktır.