24/12/ 2018 Tarihinde Yapılan Kura Sonucu 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 1 inci maddesi kapsamında Kurumumuza Yerleşen Personelden İstenen Belgeler

24 Aralık 2018 Pazartesi günü  gerçekleşen 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamında Devlet Personel Başkanlığınca kamu kurum ve kuruluşlarına atama kuraları  noter huzurunda gerçekleştirilmiş olup, Kura sonucu Üniversitemize yerleştirilen adayların atama işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için aşağıda yazılı belgeleri 

03/01/2019-10/01/2019 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

Nüfus Cüzdanı fotokopisi

Adli sicil kaydı


Diplomanın aslı ve fotokopisi


Sağlık raporu (Hastane veya sağlık ocağından alınması yeterlidir, heyet raporuna gerek yoktur)


Askerlik belgesi


8 adet vesikalık fotoğraf


Yerleştirme belgesi (İnternet çıktısı)


Güvenlik soruşturması formu için TIKLAYINIZ.


Not: Güvenlik Soruşturması Formunun bilgisayar ortamında doldurulup iki nüsha olarak diğer evraklarla birlikte getirilmesi gerekmektedir.​​Müracaatlarla ilgili olarak tüm duyurular http://personel.istanbul.edu.tr/tr/ internet adresinden ilan edilecek olup ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.İlanen duyurulur.