Kalite Yönetim Sistemi


KALSİS Dokümantasyon Sistemi'nde yer alan tüm dokümanlar KALİTEPANEL (http://kalitepanel.istanbul.edu.tr/#!/loginDokümantasyon Sistemine aktarıldığından, Birimimize ait dokümanlar (ekte yer alan Kalite Yönetim Sistemi Kullanım Kılavuzu dikkate alınmak suretiyle) bu sistem üzerinden güncellenecek ve takip edilecektir. Bilginize...​

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞININ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ DOKÜMANLARINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ


dokumannedir_1  PROSEDÜRLER 

1-) PDB-PR-001- İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

 

2-) PDB-PR-002-HİZMET İÇİ EĞİTİM PROSEDÜRÜ

cin_vizesi_formlar_ve_dokumanlar  DOKÜMAN ANA LİSTELERİ (İÜ/LS-05)

 DIŞ KAYNAKLI DOKÜMANLAR LİSTESİ

    KLAVUZLAR

PDB/KL-001  - ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMALAR KLAVUZU 

indir   FORMLAR

PDB-FR-001-00 İdari Personel İhtiyaç Cetveli
PDB-FR-002-01 e-Hizmet içi Eğitim Sertifika Programları Matrisi
PDB-FR-003-02 Profesör ve Doçent Kadrolarına Başvuru Formu
PDB-FR-004-00 Dosya Muhteviyatı Döküm Formu
PDB-FR-005-01 Öğretim Elemanları Ön Değerlendirme Formu (A)
PDB-FR-006-01 Öğretim Elemanları Değerlendirme Formu (B)
PDB-FR-007-01 Öğretim Elemanları Ön Değerlendirme Formu (C)
PDB-FR-008-01 Öğretim Elemanları Değerlendirme Formu (D)
PDB-FR-009-01 Öğretim Elemanları Ön Değerlendirme Formu (E)
PDB-FR-010-02 Öğretim Elemanları Değerlendirme Formu (F)
PDB-FR-011-01 50/d ve 33/a Maddesi Uyarınca Araştırma Görevlisi Kadrosunda Bulananlarla İlgili Süre Uzatma Bilgi Formu
PDB-FR-013-01 İdari Personel Bilgi Formu
PDB-FR-014-01 İstifa Dönüşü İş Talep Formu
PDB-FR-015-00 4/B Sözleşmeli Personel Başvuru Formu
PDB-FR-016-00 Nakil Talep Formu
PDB-FR-017-00 Disiplin Soruşturma Formu
PDB-FR-018-00 İzin Formu
PDB-FR-019-01 İlişik Kesme Belgesi 
PDB-FR-020-00 Yurtdışı Görevlendirme Faaliyet Raporu
PDB-FR-021-00 33.Maddesi Uyarınca Lisansüstü Eğitim Amacıyla Yurt Dışına Gönderilen Araştırma Görevlileri İçin Bilgi Formu
PDB-FR-022-00 Görevden Ayrılacak Personelce Doldurulacak Görev Devri Formu
PDB-FR-023-00 Maaş Nakil Bildirim Formu
PDB-FR-024-00  Emeklilik Dilekçe Formu
PDB-FR-025-00 Dosya İstek Formu
PDB-FR-026-00  Personel Kimlik Talep Formu
PDB-FR-027-01  Çalışanlar İçin Performans Değerlendirme Formu
PDB-FR-028-01 Yöneticiler İçin Performans Değerlendirme Formu
PDB-FR-029-00 Mükemmel Performans Belgesi
PDB-FR-030-00 Performans Değerlendirme Formunu Değerlendiriciler Listesi
PDB-FR-031-00 Teşekkür Belgesi
PDB-FR-032-00 Performans Geri Bildirim Görüşme Formu
PDB-FR-033-00 Birim Oryantasyon Takip Formu
PDB-FR-034-00 Personel Oryantasyon Eğitim Formu
PDB-FR-035-00  Hizmet İçi Eğitim Talep Formu
PDB-FR-036-00 Hizmet İçi Eğitim Planı Formu
PDB-FR-037-00 Hizmet İçi Eğitim Görev Listesi
PDB-FR-038-00 Hizmet İçi Eğitim Katılım Formu
PDB-FR-039-01 Hizmet İçi Eğitim Değerlendirme Anketi
PDB-FR-040-00 Hizmet İçi Eğitim Katılım Belgesi
PDB-FR-041-00 Planlama Dışı Hizmet İçi Eğitim Programı Formu
PDB-FR-042-00 Hizmet İçi Eğitim Takip Listesi
PDB-FR-043-00 Paydaş Memnuniyet Anketi
PDB-FR-044-00 Personel Memnuniyet Anketi
PDB-FR-045-01 Performans Değerlendirme Cetveli
PDB-FR-046-00 Hizmet İçi Eğitime Katılacak Personel Listesi
PDB-FR-047-00 Hizmet İçi Eğitim Planı Takip Formu
PDB-FR-048-00 Kurum Sicil Numarası Kayıt Listesi
PDB-FR-049-00 Arşiv Kayıt ve Takip Formu
PDB-FR-050-00 Dosya İzleme Listesi
PDB-FR-051-00 Sözleşmeli Bilişim Personeli Başvuru Formu
PDB-FR-052-00 Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvuru Formu

PDB-FR-053-00 Emekli Teşekkür Belgesi
PDB-FR-054-00 Hizmet İçi Eğitime Katılan Personelin Yöneticilerinin Etkinlik Değerlendirme Anketi


41(1)  İŞ AKIŞLARI

PDB-İA-001-00  İdari Kadro İptal /İhdas (Dolu-Boş Kadro) İşlemleri İş Akış Şeması
PDB-İA-002-01 Akademik Personel Açıktan Atama (Öğretim Üyesi) İş Akış Şeması
PDB-İA-003-01 Akademik Personel Atama (Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları) İş Akış Şeması
PDB-İA-004-00 2547 sayılı Kanunun 35. maddesi Uyarınca Gelen Öğretim Üyesi İş Akış Şeması
PDB-İA-005-01 2547 sayılı Kanunun 35. maddesi Uyarınca Giden Öğretim Üyesi İş Akış Şeması
PDB-İA-006-00 KPSS (Personel Alımı) İşlemleri İş Akış Şeması
PDB-İA-007-00 Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Atanması İşlemleri (SHÇEK) İş Akış Şeması
PDB-İA-008-00 Terörle Mücadele Ataması İşlemleri İş Akış Şeması
PDB-İA-009-00 Engelli Personel Alım İşlemleri İş Akış Şeması
PDB-İA-010-00 İstifa Dönüşü Atama İşlemleri İş Akış Şeması
PDB-İA-011-00 Özelleştirme Nedeni İle Atama İşlemleri İş Akış Şeması
PDB-İA-012-00 657 Sayılı Kanunun 4/B Maddesi Gereğince Sözleşmeli Personel Görevden Ayrılma İş Akış Şeması
PDB-İA-013-00 657 Sayılı Kanunun 4/B Maddesi Gereğince Sözleşmeli Personel Atamaları  İş Akış Şeması
PDB-İA-014-00 657 Sayılı Kanunun 4/C Maddesi Gereğince Geçici Personel Atamaları İş Akış Şeması
PDB-İA-015-00  Naklen Atama İşlemleri İş Akış Şeması
PDB-İA-016-00  Görevde Yükselme Sınavı İş Akış Şeması
PDB-İA-017-00 Hizmet Belgesi Hazırlanması İş Akış Şeması
PDB-İA-018-00 Disiplin Soruşturmaları İş Akış Şeması
PDB-İA-019-00 İşçi Soruşturmaları İş Akış Şeması
PDB-İA-020-00 Ceza Soruşturmaları İş Akış Şeması
PDB-İA-021-00 İncelemeler İş Akış Şeması
PDB-İA-022-00 Görevden Uzaklaştırma Tedbiri İş Akış Şeması
PDB-İA-023-01 2547 Sayılı Kanunun 37. Maddesi Uyarınca Görevlendirme İş Akış Şeması
PDB-İA-024-01 2547 Sayılı Kanunun 38. Maddesi Uyarınca Görevlendirme İş Akış Şeması
PDB-İA-025-01 2547 Sayılı Kanunun 40-A-C-D Maddeleri Uyarınca Görevlendirme İş Akış Şeması
PDB-İA-026-01 2547 Sayılı Kanunun 40-B Maddesi Uyarınca Görevlendirme İş Akış Şeması
PDB-İA-027-01 2547 Sayılı Kanunun 31.Maddesi Uyarınca Ders Vermek Üzere Giden Personel Görevlendirme İş Akış Şeması
PDB-İA-028-01 2547 Sayılı Kanunun 13/B-4 Maddesi Uyarınca Görevlendirme İşlemleri İş Akış Şeması
PDB-İA-029-01 2547 Sayılı Kanunun 13/B-4 Maddesi Uyarınca Ek Görevlendirme İşlemleri İş Akış Şeması
PDB-İA-030-00 Mal Beyanı Süreci İş Akış Şeması
PDB-İA-031-01 Pasaport İşlemleri İş Akış Şeması
PDB-İA-032-00 Malulen Emeklilik İşlemleri İş Akış Şeması
PDB-İA-033-00 Yaş Haddi Nedeniyle Emeklilik İşlemleri İş Akış Şeması
PDB-İA-034-00 İsteğe Bağlı Emeklilik İşlemleri İş Akış Şeması
PDB-İA-035-00 Açıktan Emeklilik İşlemleri İş Akış Şeması
PDB-İA-036-00 Vefat Varisleri Emeklilik İşlemleri İş Akış Şeması
PDB-İA-037-00 Mahkeme Kararı ile Personelin Tekrar Atama İşlemleri İş Akış Şeması
PDB-İA-038-00 Sürekli İşçi Atama İşlemleri İş Akış Şeması
PDB-İA-039-00 Sürekli İşçi Ayrılma İşlemleri İş Akış Şeması
PDB-İA-040-00 Dosya Gönderme İşlemleri İş Akış Şeması
PDB-İA-041-01 1416 S.K. Uyarınca MEB Hesabına Üniversitemiz Ve Diğer Üniversiteler Adına Giden Öğrencilerin Atanması İş Akışı
PDB-İA-042-00 İdari Kadro Tenkis-Tahsis İşlemleri İş Akış Şeması
PDB-İA-043-01 Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı İstihdamı İş Akış Şeması
PDB-İA-044-00 İdari Kadro Derece Terfi İşlemleri İş Akış Şeması
PDB-İA-045-00 İdari Kadro Kademe Terfi İşlemleri İş Akış Şeması
PDB-İA-046-00 Personel İntibak İşlemleri İş Akış Şeması
PDB-İA-047-00 Personel Yıllık ve Mazeret İzin İşlemleri İş Akış Şeması
PDB-İA-048-01 Aylıksız İzin İşlemleri İş Akış Şeması
PDB-İA-049-01 Kısa-Uzun Süreli Yurtiçi ve Dışı Görevlendirmeleri İş Akış Şeması
PDB-İA-050-00 375 Sayılı KHK Uyarınca Sözleşmeli Bilişim Personeli Atamaları İş Akış Şeması
PDB-İA-051-01 Personel Kimlik Kartı Süreci İş Akış Şeması
PDB-İA-052-01 Akademik Personelin Naklen Atama İşlemleri İş Akış Şeması
PDB-İA-053-01 Akademik Personelin Naklen Ayrılma İşlemleri İş Akış Şeması
PDB-İA-054-00 Akademik Kadro İptal - İhdas (Dolu-Boş) İşlemleri İş Akış Şeması
PDB-İA-055-00 Arşiv Bürosu İşlemleri İş Akış Şeması
PDB-İA-056-00 Akademik Kadro Süre Uzatma İşlemleri İş Akış Şeması
PDB-İA-057-00 Akademik Kadro Derece Terfi İşlemleri İş Akış Şeması
PDB-İA-058-00 Akademik Kadro Kademe Terfi İşlemleri İş Akış Şeması
PDB-İA-059-00 Unvan Değişikliği Sınavı İş Akış Şeması
PDB-İA-060-00 Mecburi Hizmet Tabip ve Uzman Tabip Atama İşlemleri İş Akış Şeması
PDB-İA-061-00 Mali Hizmetler Uzman Atama İşlemleri İş Akış Şeması
PDB-İA-062-00 Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı Atama İşlemleri İş Akış Şeması
PDB-İA-063-00 Aday Memur Eğitim ve Sınav İşlemleri İş Akış ŞemasıPDB-İA-064-00 İç Denetçi Atama İşlemleri İş Akış Şeması
PDB-İA-065-00 Hizmet İçi Eğitimin Planlanması ve Uygulanışı İş Akış Şeması

PDB-İA-066-00 Engelli Personel Kapsamında Emeklilik İşlemleri İş Akış Şeması


 
ıso 9001 2008 tse ile ilgili görsel sonucu

                                                "TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi"

                                       Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından 24 Ocak 2018 
                                       tarihinde düzenlenen törenle Üniversitemize teslim edilmiştir.

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KALİTE ÇALIŞMALARI

- Başkanlığımızda 2011 yılı Haziran ayında İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı ile ilgili çalışmalar başlatılmıştır.

- 2011 yılında ADEK Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu tarafından Üniversitemizin tüm birimlerine Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi ile bilgi verilmiş olup, Kalite Politikası, Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi El Kitabı Süreçler ve Prosedürler ile ilgili bilgilendirme yapılmıştır.

- 08.06.2012 tarihinde Üniversitemiz yol haritasının ve eylem planlarının belirlendiğine ilişkin değerlendirme toplantısı sonuçları tüm birimlere bildirilmiştir. Bu doğrultuda 2012 Haziran ayında Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi alan personelimiz arasından Dokümantasyon Ekibi ve Eğitim Ekibi belirlenmiştir.

- Yine 2012 yılında oluşturulan Birim Kalite Kurulumuz, süre içerisinde ayrılan üyelerin yerine yenileri seçilmek suretiyle sürekli güncel olarak yenilenmektedir.

- ADEK tarafından Nisan 2013 tarihinde Görev Tanımları, Organizasyon Şeması ve Doküman Listeleri hazırlanması istenilmiş ve hazırlanan belgeler ADEK’e gönderilmiştir.

- 5-6-7/11/2014 tarihlerinde İÜ BKYS çalışmaları kapsamında TSE uzmanları tarafından Prosedür ve Talimatlar, Doküman Kontrolü Prosedürü, Süreç Prosedürü Hazırlama Talimatı ve Talimat Hazırlama Talimatına yönelik eğitim alınmıştır.

- Alınan eğitimler doğrultusunda Başkanlığımız için belirlenen İnsan Kaynakları Yönetimi Prosedürü ve Hizmet İçi Eğitim Prosedürüne ilişkin çalışmalar başlatılmıştır.

- 2015 yılı başında İnsan Kaynakları Yönetimi Prosedürü ve Hizmet İçi Eğitim Prosedürüne ilişkin çalışmalar tamamlanarak dokümanları ile birlikte ADEK’e iletilmiştir.

- 1 Haziran 2015 tarihinde yapılan Çalıştay sonrasında 02-12/06/2015 tarihleri arasında İç Tetkik çalışmaları başlatılmış ve Başkanlığımız İç Tetkikçiler Prof.Dr.Özge ÖZGEN ARUN ve Nilgün UĞUROĞLU tarafından denetlenmiştir.

- 2 Haziran 2015 tarihinde gerçekleşen İç Tetkik sonucunda hazırlanan İç Tetkik Raporu doğrultusunda mevcut prosedürler ve dokümanları üzerinde güncellemeler yapılmıştır.

- 23 Temmuz 2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği sonrasında,  İstanbul Üniversitesi Kalite Komisyonu oluşturulmasının ardından 2016 Ocak ayında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (ADEK) adı ile çalışan birimimizin İÜ Kalite Koordinatörlüğü adıyla faaliyetine devam edeceği bildirilmiştir.

- 2016 Ocak ayı itibariyle Kalite Koordinatörlüğü ile TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları koordineli olarak yürütülmeye başlanmıştır.

- Bu doğrultuda Organizasyon Şemamız, Görev Tanımlarımız, Prosedürlerimiz, Formlar, İş Akış Süreçleri, Dış Kaynaklı ve İç Kaynaklı Dokümanlarımız üzerinde son güncellemeler yapılmak suretiyle Aralık 2016 itibariyle Kalite Koordinatörlüğüne gönderilmiştir. 25 Kasım 2016 tarihinde Üniversitemiz Kalite Yönetim Temsilcisi olarak Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Sedat MURAT, Başkanlığımız Birim Kalite Temsilcisi olarak Personel Daire Başkanı Bilgin HAFIZMEHMETOĞLU ve Birim Dokümantasyon Sorumlusu olarak Şef Emel KIRTILLI TURGAY görevlendirilmiştir.

- 2017 Ocak ayı itibariyle Kurumsal Dış Değerlendirme kapsamında yapılacak saha ziyaretlerine yönelik hazırlıklar tamamlanmış ve 14-17 Şubat 2017 tarihleri arasında Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yapılacak Kurumsal Dış Değerlendirmeye hazır hale gelinmiştir.

- Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen İstanbul Üniversitesinin Kurumsal Dış Değerlendirme Süreci kapsamında Değerlendirme Takımı Kaptanı Prof. Dr. Üstün Ergüder ile birlikte Öznur Oğuzoğlu, Doç. Dr. Yücel Özmen, Prof. Dr. Sultan Taşçı, Prof. Dr. Erdal Emel ve Prof. Dr. Mehmet Barış Özerdem'den oluşan Değerlendirme Takımı Üyeleri 14-17 Şubat 2017 tarihleri arasında ilgili birimin yetkilileri ile bir araya gelerek 2016 yılında yapılan akademik ve idari işleyişe ve eğitim-öğretim faaliyetlerine dair bilgi almış, 2017 yılında yapılması planlanan çalışmaları da değerlendirerek Dış Değerlendirme tamamlanmıştır.

yuksekogretim-kalite-kurulu

baskanliklar-ile-toplanti

 

 

 

 

 

 
- 09-16 Mayıs 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen İç Tetkik kapsamında, Başkanlığımızda 10 Mayıs 2017 Çarşamba günü İç Denetçi Uğur DOĞAN ve Gülcan ÇAKIR’ın katılımıyla İç Tetkik gerçekleştirilmiştir.

- 16 Mayıs 2017 tarihinde Başkanlığımız Temsilcileri ve Kalite Koordinatörlüğü ile birlikte İyileştirme, Analiz ve Bildirimlerin İyileştirilmesi Toplantısı gerçekleştirilmiştir.

- 23-26 Mayıs 2017 tarihleri arasında Üniversitemizde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından yürütülen ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi denetimi gerçekleştirilmiştir.

23 Mayıs 2017 Salı günü TSE Tetkikçilerinden Tetkikçi Turhan HOCAOĞLU tarafından Başkanlığımızda  ön değerlendirme ve 26.05.2017 Cuma günü Tetkik gerçekleştirilmiştir.

- 26 Mayıs 2017 günü TSE Tetkikçileri tarafından gerçekleştirilen ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Tetkikinin başarıyla tamamlanarak TSE belgesi almaya hak kazandığı ilan edilmiştir.


   

24 Ocak 2018 tarihinde, TSE tarafından gerçekleştirilen denetimlerin ardından almaya hak kazanılan  "TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi" Rektörlük Binası Doktora Salonunda gerçekleştirilen törenle verildi.


KYS İLE İLGİLİ EĞİTİM VE TOPLANTILAR

- 08.05.2017 tarihinde Kalite Koordinatörlüğü tarafından, Kalite Yönetim Sistemi kapsamında, 9-16 Mayıs 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan İÇ TETKİK için bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmiş ve İç Tetkik olarak görev yapmak üzere görevlendirilen personele tetkik konusunda gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır.


- 07.04.2017 tarihinde Rektörlük Binası Doktora Salonunda Kalite Koordinatörlüğü tarafından, “Kalite Yönetim Sistemi ve Kalite Yönetim Sistemi Programı (KALSİS) Bilgilendirme Toplantısı” yapılmıştır. Toplantı TSE kapsamında çalışılan birimlerin, Birim Kalite Temsilcileri ile Birim Dokümantasyon Sorumlularının katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

- 08.11.2016 TARİHİNDE KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜNDE, KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRME SÜRECİNDE 2016 YILI ARALIK AYI İÇERİSİNDE YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU TARAFINDAN YAPILACAK DIŞ DEĞERLENDİRME KAPSAMINDA BAŞKANLIĞIMIZDA MEVCUT DOKÜMANLAR VE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ ÇALIŞMALARI KONUSUNDA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI.

     

2-3-4 Haziran 2015- İç Tetkik planı

iç tetkik görevi

- 1 Haziran 2015  tarihinde İÇ TETKİK ÇALIŞTAYI yapıldı. 

20150601_143950 20150601_144130 20150601_152812

2-3-4 Haziran 2015 tarihlerinde Dairemizde yapılacak İç Tetkik, İç Tetkikçiler Prof.Dr.Özge ÖZGEN ARUN ve Nilgün UĞUROĞLU tarafından gerçekleştirilecektir.

İç Tetkik Konusu: İdari ve Destek Üst Süreci/Personel İşleri Hizmeti Ana Süreci PİHS-2.3 Tanımı, Süreç Yönetim Planı

- 10 Şubat 2015 tarihinde İÜ BKYS çalışmaları kapsamında  iç tetkik çalıştayı yapıldı.

       10 Şubat 2015 tarihinde İletişim Fakültesi konferans salonunda İÜ’nün tüm birimlerinde yapılması planlanan iç tetkik ile ilgili çalışmaların değerlendirildiği bir iç tetkik çalıştayı yapılmıştır. Çalıştaya üniversitemiz fakülte, konservatuar, yüksekokul, enstitü, araştırma merkezi ile idari birimlerinden, kalite kurullarında çalışan, daha önce iç tetkik eğitimi alan ve isimleri ADEK’e bildirilmiş olan 180 civarında akademik ve idari personel katılmıştır. Çalıştay saat 10′ da ADEK Koordinatörü Prof.Dr. Arzu Kihtir ve ADEK üyesi ve Rektör Danışmanı Prof .Dr. Hasan Rıza Güven ‘in açılış ve bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren konuşmaları ile başlamıştır. Daha sonra TSE eğitim uzmanı Hidayet Şahin iç tetkik konusunda genel bilgiler vermiş ve iç tetkik sürecinin nasıl olması gerektiği konusunda yol gösterici açıklamalarda bulunmuştur. İÜ Buyamer ‘in katkıları ile hazırlanan ve İSKOP Projelerinden biri olup Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından yazılan BKYS bilgisayar programının tanıtımı ve kullanımı hakkında ADEK ‘de görevli Cengiz Gelen  tarafından bilgi verilmiştir. Çalıştay öğleden sonra saat 13.15′ ten itibaren ,TSE uzmanı Hidayet Şahin’in moderatörlüğünde iç tetkik ve yazılım programı hakkında soru-cevap şeklinde devam etmiştir. Çalıştayda ayrıca planlanan iç tetkikte gönüllü olarak görev almak isteyen akademik ve idari personel de belirlenmiştir.


- 5-6-7 KASIM 2014 tarihinde İÜ BKYS PROSEDÜR VE TALİMAT YAZMA EĞİTİMİ VERİLDİ

20141107_135429 20141107_135446 20141107_135452      

 anket-zamani

 

Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları kapsamında paydaşlarımız tarafından aşağıda belirtilen anketin doldurulması çalışmalarımıza yön verecektir. 

PAYDAŞ MEMNUNİYET ANKETİ için tıklayınız...


PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI PAYDAŞ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI (2017 YILI-2018 ilk çeyrek) 

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI PAYDAŞ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI (2017 YILI)memnuniyet-2017-web.docx

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI PAYDAŞ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI (2016 YILI)


PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONELİ  MEMNUNİYET ANKETLERİ SONUÇLARI

* 2016 yılı Personel Memnuniyet Anketi değerlendirmesi

* 2017 yılı Personel Memnuniyet Anketi değerlendirmesi


HİZMET İÇİ EĞİTİM SONRASI PERSONELİN DEĞİŞİM VE GELİŞİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ANKETİ

* 2017 yılı Anket değerlendirmesiÖNERİLERİNİZ BİZİM İÇİN ÖNEMLİDİR … 

İLETİŞİM BİLGİLERİ  

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü

34452 Beyazıt / Fatih – İSTANBUL

Tel: 0 (212) 440 00 00 – 10368

e-posta: personel@istanbul.edu.tr