30 Kasım 2020 tarihli, 31320 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı Sonuçları

375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 ıncı maddesi uyarınca Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığında istihdam edilmek üzere 30 Kasım 2020 tarihli, 31320 sayılı Resmi Gazetede ve Üniversitemiz resmi web sitesinde yayımlanan 8 (Sekiz) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli pozisyonuna başvuran adaylardan Yazılı ve Sözlü sınav sonuçlarına göre atanmaya hak kazanların; Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkındaki Yönetmeliğin 9 .maddesi uyarınca tebligatın* yapıldığı tarihten itibaren en geç 10 iş günü içerisinde sözleşme imzalamak üzere aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Yazılı ve Uygulamalı Sözlü sınav sonuçlarına göre Sözleşmeli Bilişim Personel olarak atanmaya hak kazananların listesini görmek için tıklayınız.


Evrak teslim dilekçe örneği için tıklayınız.


İSTENİLEN BELGELER

1)  Dilekçe

2)  Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

3)  6 adet vesikalık fotoğraf

4)  Sağlık Kurulu Raporu (İstanbul Tıp Fakültesinden alınacaktır.)

5)  Mal Bildirim Beyannamesi  (Göreve başladıktan sonra 1 ay içerisinde Personel Bilgi Yönetim Sisteminde doldurularak görev yeri tarafından Personel Daire Başkanlığına iletilecektir.)* Atanmaya hak kazananlara ayrıca yazılı tebliğ yapılacaktır.


Detaylı bilgi için: personel@istanbul.edu.tr