2 Kasım 2020 Tarihli Sürekli İşçi Alım İlanı

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin D bendi uyarınca Üniversitemiz birimlerinde görevlendirmek üzere giderleri Özel Bütçeden karşılanması kaydıyla 09/08/2009 tarihli, 27314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile 26 Mart 2020 tarihli 31080 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Geçici 6 ıncı maddesi uyarınca sürekli işçi istihdamı yapılacaktır.

Başvurular İŞKUR üzerinden yapılacaktır.

Başvuru Başlangıç Tarihi : 02 Kasım 2020 Pazartesi günü
Başvuru Bitiş Tarihi : 6 Kasım 2020 Cuma günü


Bu ilan 02/11/2020 tarihli, 31292 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.