Personel Daire Başkanlığı Sekreterliği

             1-Sekreter kapsamında görev ve sorumluluklar

 • Amirlerince verilen her türlü yazışmayı elektronik ortamda yazmak,
 • Göreviyle ilgili programları kullanarak bilgisayara (data, grafik, resim, şekil, harita vb.) her türlü veriyi yüklemek,
 • Kendisine verilen görevleri diğer birim personeli ile işbirliği içerisinde yürütmek,
 • Kendine tahsis edilen bilgisayar ve diğer donanımı çalışır durumda tutmak ve bunun için gerekli tedbirleri almak,
 • Amirlerince verilen diğer benzeri görevleri yapmak,
 • Daireye ait santralde bulunan telefonlara bakmak, telefon görüşmelerini düzenli bir şekilde yürütmek,
 • Dairenin görev alanı ile ilgili şehir içi ve şehirlerarası telefon rehberini hazırlamak,
 • Daire Başkanlığına gelen ziyaretçilere nezaret etmek,
 • Bağlı bulunduğu Daire Başkanının, yetkililerle yapılması gerekli görülen (kişi veya grupların) görüşmelerini, Başkanlığın zaman ve iş durumlarını dikkate alarak planlamak, toplantı ve randevularla ilgili not tutmak ve ilgili birim yöneticilerine iletmek,
 • Daire Başkanının yazılı ve sözlü direktiflerinin ilgili kişi ve birimlere iletilmesini sağlamak,
 • Daire Başkanı tarafından kendisine verilecek, gerekli görülen yazıları yazmak, kutlama ve teşekkür gibi özel yazışmaları yapmak,
 • İmza ve havale edilen yazı ve dosyaları ilgili birim ve kişilere göndererek izlemek, gerekli olanların giriş-çıkış kayıtlarını tutmak,
 • Daire Başkanının kırtasiye, demirbaş, temizlik vb. her türlü büro hizmetlerinin yaptırılmasını sağlamak,
 • Daire Başkanı ve Şube Müdürlerinin vereceği diğer iş ve işlemleri yapmak
Fotoğraf Personeller Görev Tanımları
Nigar EROL
Bilgisayar İşletmeni
Sekreterlik
email:personel@istanbul.edu.tr
Dahili Tel: 10040
Görev Tanımı
Pınar ÜÇKUŞ
Sekreter
Sekreterlik
email:personel@istanbul.edu.tr
Dahili Tel: 10040
Görev Tanımı