Kalite Kontrol Standartları

dokumannedir_1  PROSEDÜRLER 

1-) PDB-PR-001- İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

 

2-) PDB-PR-002-HİZMET İÇİ EĞİTİM PROSEDÜRÜ

cin_vizesi_formlar_ve_dokumanlar  DOKÜMAN ANA LİSTELERİ (İÜ/LS-05)

 DIŞ KAYNAKLI DOKÜMANLAR LİSTESİ

    KLAVUZLAR

PDB/KL-001  - ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMALAR KLAVUZU  ()

 

indir   FORMLAR

PDB-FR-001-00 İdari Personel İhtiyaç Cetveli
PDB-FR-002-00 Kadro Talep Formu
PDB-FR-003-00 Profesör ve Doçent Kadrolarına Başvuru Formu
PDB-FR-004-00 Dosya Muhteviyatı Döküm Formu
PDB-FR-005-00 Öğretim Elemanları Ön Değerlendirme Formu (A)
PDB-FR-006-00 Öğretim Elemanları Değerlendirme Formu (B)
PDB-FR-007-00 Öğretim Elemanları Ön Değerlendirme Formu (C)
PDB-FR-008-00 Öğretim Elemanları Değerlendirme Formu (D)
PDB-FR-009-00 Öğretim Elemanları Ön Değerlendirme Formu (E)
PDB-FR-010-00 Öğretim Elemanları Değerlendirme Formu (F)
PDB-FR-011-00 50/d ve 33/a Maddesi Uyarınca Araştırma Görevlisi Kadrosunda Bulananlarla İlgili Süre Uzatma Bilgi Formu
PDB-FR-012-00 Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu 
PDB-FR-013-00 KPSS Bilgi Formu
PDB-FR-014-00 İstifa Dönüşü İş Talep Formu
PDB-FR-015-00 4/B Sözleşmeli Personel Başvuru Formu
PDB-FR-016-00 Nakil Talep Formu
PDB-FR-017-00 Disiplin Soruşturma Formu
PDB-FR-018-00 İzin Formu
PDB-FR-019-00 Aylıksız İzin-İstifa, Yer Değiştirme, Emeklilik Nedeniyle Görevden Ayrılan Personele Ait İlişik Kesme Belgesi Formu
PDB-FR-020-00 Yurtdışı Görevlendirme Faaliyet Raporu
PDB-FR-021-00 33.Maddesi Uyarınca Lisansüstü Eğitim Amacıyla Yurt Dışına Gönderilen Araştırma Görevlileri İçin Bilgi Formu
PDB-FR-022-00 Görevden Ayrılacak Personelce Doldurulacak Görev Devri Formu
PDB-FR-023-00 Maaş Nakil Bildirim Formu
PDB-FR-024-00 Emeklilik Dilekçe Formu
PDB-FR-025-00 Dosya İstek Formu
PDB-FR-026-00  Personel Kimlik Talep Formu
PDB-FR-027-00  Çalışanlar İçin Performans Değerlendirme Formu
PDB-FR-028-00 Yöneticiler İçin Performans Değerlendirme Formu
PDB-FR-029-00 Mükemmel Performans Belgesi
PDB-FR-030-00 Üstün Performans Belgesi
PDB-FR-031-00 Teşekkür Belgesi
PDB-FR-032-00 Performans Geri Bildirim Görüşme Formu
PDB-FR-033-00 Birim Oryantasyon Takip Formu
PDB-FR-034-00 Personel Oryantasyon Eğitim Formu
PDB-FR-035-00  Hizmet İçi Eğitim Talep Formu
PDB-FR-036-00 Hizmet İçi Eğitim Planı Formu
PDB-FR-037-00 Hizmet İçi Eğitim Görev Listesi
PDB-FR-038-00 Hizmet İçi Eğitim Katılım Formu
PPDB-FR-039-00 Hizmet İçi Eğitim Değerlendirme Anketi
PDB-FR-040-00 Hizmet İçi Eğitim Katılım Belgesi
PDB-FR-041-00 Planlama Dışı Hizmet İçi Eğitim Programı Formu
PDB-FR-042-00 Hizmet İçi Eğitim Takip Listesi
PDB-FR-043-00 Paydaş Memnuniyet Anketi
PDB-FR-044-00 Personel Memnuniyet Anketi
PDB-FR-045-00 Performans Değerlendirme Cetveli
PDB-FR-046-00 Hizmet İçi Eğitime Katılacak Personel Listesi
PDB-FR-047-00 Hizmet İçi Eğitim Planı Takip Formu

 

41(1)  İŞ AKIŞLARI

PDB-İA-001-00  İdari Kadro İptal /İhdas (Dolu-Boş Kadro) İşlemleri İş Akış Şeması
PDB-İA-002-00 Akademik Personel Açıktan Atama (Öğretim Üyesi) İş Akış Şeması
PDB-İA-003-00 Akademik Personel Atama (Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları) İş Akış Şeması
PDB-İA-004-00 2547 sayılı Kanunun 35. maddesi Uyarınca Gelen Öğretim Üyesi İş Akış Şeması
PDB-İA-005-00 2547 sayılı Kanunun 35. maddesi Uyarınca Giden Öğretim Üyesi İş Akış Şeması
PDB-İA-006-00 KPSS (Personel Alımı) İşlemleri İş Akış Şeması
PDB-İA-007-00 Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Atanması İşlemleri (SHÇEK) İş Akış Şeması
PDB-İA-008-00 Terörle Mücadele Ataması İşlemleri İş Akış Şeması
PDB-İA-009-00 Engelli Personel Alım İşlemleri İş Akış Şeması
PDB-İA-010-00 İstifa Dönüşü Atama İşlemleri İş Akış Şeması
PDB-İA-011-00 Özelleştirme Nedeni İle Atama İşlemleri İş Akış Şeması
PDB-İA-012-00 657 Sayılı Kanunun 4/B Maddesi Gereğince Sözleşmeli Personel Görevden Ayrılma İş Akış Şeması
PDB-İA-013-00 657 Sayılı Kanunun 4/B Maddesi Gereğince Sözleşmeli Personel Atamaları  İş Akış Şeması
PDB-İA-014-00 657 Sayılı Kanunun 4/C Maddesi Gereğince Geçici Personel Atamaları İş Akış Şeması
PDB-İA-015-00  Naklen Atama İşlemleri İş Akış Şeması
PDB-İA-016-00  Görevde Yükselme Sınavı İş Akış Şeması
PDB-İA-017-00 Hizmet Belgesi Hazırlanması İş Akış Şeması
PDB-İA-018-00 Disiplin Soruşturmaları İş Akış Şeması
PDB-İA-019-00 İşçi Soruşturmaları İş Akış Şeması
PDB-İA-020-00 Ceza Soruşturmaları İş Akış Şeması
PDB-İA-021-00 İncelemeler İş Akış Şeması
PDB-İA-022-00 Görevden Uzaklaştırma Tedbiri İş Akış Şeması
PDB-İA-023-00 2547 Sayılı Kanunun 37. Maddesi Uyarınca Görevlendirme İş Akış Şeması
PDB-İA-024-00 2547 Sayılı Kanunun 38. Maddesi Uyarınca Görevlendirme İş Akış Şeması
PDB-İA-025-00 2547 Sayılı Kanunun 40-A-C-D Maddeleri Uyarınca Görevlendirme İş Akış Şeması
PDB-İA-026-00 2547 Sayılı Kanunun 40-B Maddesi Uyarınca Görevlendirme İş Akış Şeması
PDB-İA-027-00 2547 Sayılı Kanunun 31.Maddesi Uyarınca Ders Vermek Üzere Giden Personel Görevlendirme İş Akış Şeması
PDB-İA-028-00 2547 Sayılı Kanunun 13/B-4 Maddesi Uyarınca Görevlendirme İşlemleri İş Akış Şeması
PDB-İA-029-00 2547 Sayılı Kanunun 13/B-4 Maddesi Uyarınca Ek Görevlendirme İşlemleri İş Akış Şeması
PDB-İA-030-00 Mal Beyanı Süreci İş Akış Şeması
PDB-İA-031-00 Pasaport İşlemleri İş Akış Şeması
PDB-İA-032-00 Malulen Emeklilik İşlemleri İş Akış Şeması
PDB-İA-033-00 Yaş Haddi Nedeniyle Emeklilik İşlemleri İş Akış Şeması
PDB-İA-034-00 İsteğe Bağlı Emeklilik İşlemleri İş Akış Şeması
PDB-İA-035-00 Açıktan Emeklilik İşlemleri İş Akış Şeması
PDB-İA-036-00 Vefat Varisleri Emeklilik İşlemleri İş Akış Şeması
PDB-İA-037-00 Mahkeme Kararı ile Personelin Tekrar Atama İşlemleri İş Akış Şeması
PDB-İA-038-00 Sürekli İşçi Atama İşlemleri İş Akış Şeması
PDB-İA-039-00 Sürekli İşçi Ayrılma İşlemleri İş Akış Şeması
PDB-İA-040-00 Dosya Gönderme İşlemleri İş Akış Şeması
PDB-İA-041-00 1416 S.K. Uyarınca MEB Hesabına Üniversitemiz Ve Diğer Üniversiteler Adına Giden Öğrencilerin Atanması İş Akışı
PDB-İA-042-00 İdari Kadro Tenkis-Tahsis İşlemleri İş Akış Şeması
PDB-İA-043-00 Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı İstihdamı İş Akış Şeması
PDB-İA-044-00 İdari Kadro Derece Terfi İşlemleri İş Akış Şeması
PDB-İA-045-00 İdari Kadro Kademe Terfi İşlemleri İş Akış Şeması
PDB-İA-046-00 Personel İntibak İşlemleri İş Akış Şeması
PDB-İA-047-00 Personel Yıllık ve Mazeret İzin İşlemleri İş Akış Şeması
PDB-İA-048-00 Aylıksız İzin İşlemleri İş Akış Şeması
PDB-İA-049-00 Kısa-Uzun Süreli Yurtiçi ve Dışı Görevlendirmeleri İş Akış Şeması
PDB-İA-050-00 375 Sayılı KHK Uyarınca Sözleşmeli Bilişim Personeli Atamaları İş Akış Şeması
PDB-İA-051-00 Personel Kimlik Kartı Süreci İş Akış Şeması
PDB-İA-052-00 Akademik Personelin Naklen Atama İşlemleri İş Akış Şeması
PDB-İA-053-00 Akademik Personelin Naklen Ayrılma İşlemleri İş Akış Şeması
PDB-İA-054-00 Akademik Kadro İptal - İhdas (Dolu-Boş) İşlemleri İş Akış Şeması
PDB-İA-055-00 Arşiv Bürosu İşlemleri İş Akış Şeması
PDB-İA-056-00 Akademik Kadro Süre Uzatma İşlemleri İş Akış Şeması
PDB-İA-057-00 Akademik Kadro Derece Terfi İşlemleri İş Akış Şeması
PDB-İA-058-00 Akademik Kadro Kademe Terfi İşlemleri İş Akış Şeması
PDB-İA-059-00 Unvan Değişikliği Sınavı İş Akış Şeması
PDB-İA-060-00 Mecburi Hizmet Tabip ve Uzman Tabip Atama İşlemleri İş Akış Şeması
PDB-İA-061-00 Mali Hizmetler Uzman Atama İşlemleri İş Akış Şeması
PDB-İA-062-00 Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı Atama İşlemleri İş Akış Şeması
PDB-İA-063-00 Aday Memur Eğitim ve Sınav İşlemleri İş Akış Şeması
PDB-İA-064-00 İç Denetçi Atama İşlemleri İş Akış Şeması

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KALİTE ÇALIŞMALARI

Başkanlığımızda 2011 yılı Haziran ayında İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı ile ilgili çalışmalar başlatılmıştır.

2011 yılında ADEK Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu tarafından Üniversitemizin tüm birimlerine Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi ile bilgi verilmiş olup, Kalite Politikası, Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi El Kitabı Süreçler ve Prosedürler ile ilgili bilgilendirme yapılmıştır.

08.06.2012 tarihinde Üniversitemiz yol haritasının ve eylem planlarının belirlendiğine ilişkin değerlendirme toplantısı sonuçları tüm birimlere bildirilmiştir. Bu doğrultuda 2012 Haziran ayında Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi alan personelimiz arasından Dokümantasyon Ekibi ve Eğitim Ekibi belirlenmiştir.

Yine 2012 yılında oluşturulan Birim Kalite Kurulumuz, süre içerisinde ayrılan üyelerin yerine yenileri seçilmek suretiyle sürekli güncel olarak yenilenmektedir.

ADEK tarafından Nisan 2013 tarihinde Görev Tanımları, Organizasyon Şeması ve Doküman Listeleri hazırlanması istenilmiş ve hazırlanan belgeler ADEK’e gönderilmiştir.

5-6-7/11/2014 tarihlerinde İÜ BKYS çalışmaları kapsamında TSE uzmanları tarafından Prosedür ve Talimatlar, Doküman Kontrolü Prosedürü, Süreç Prosedürü Hazırlama Talimatı ve Talimat Hazırlama Talimatına yönelik eğitim alınmıştır.

Alınan eğitimler doğrultusunda Başkanlığımız için belirlenen İnsan Kaynakları Yönetimi Prosedürü ve Hizmet İçi Eğitim Prosedürüne ilişkin çalışmalar başlatılmıştır.

2015 yılı başında İnsan Kaynakları Yönetimi Prosedürü ve Hizmet İçi Eğitim Prosedürüne ilişkin çalışmalar tamamlanarak dokümanları ile birlikte ADEK’e iletilmiştir.

1 Haziran 2015 tarihinde yapılan Çalıştay sonrasında 02-12/06/2015 tarihleri arasında İç Tetkik çalışmaları başlatılmış ve Başkanlığımız İç Tetkikçiler Prof.Dr.Özge ÖZGEN ARUN ve Nilgün UĞUROĞLU tarafından denetlenmiştir.

2 Haziran 2015 tarihinde gerçekleşen İç Tetkik sonucunda hazırlanan İç Tetkik Raporu doğrultusunda mevcut prosedürler ve dokümanları üzerinde güncellemeler yapılmıştır.

23 Temmuz 2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği sonrasında,  İstanbul Üniversitesi Kalite Komisyonu oluşturulmasının ardından 2016 Ocak ayında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (ADEK) adı ile çalışan birimimizin İÜ Kalite Koordinatörlüğü adıyla faaliyetine devam edeceği bildirilmiştir.

2016 Ocak ayı itibariyle Kalite Koordinatörlüğü ile TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları koordineli olarak yürütülmeye başlanmıştır.

Bu doğrultuda Organizasyon Şemamız, Görev Tanımlarımız, Prosedürlerimiz, Formlar, İş Akış Süreçleri, Dış Kaynaklı ve İç Kaynaklı Dokümanlarımız üzerinde son güncellemeler yapılmak suretiyle Aralık 2016 itibariyle Kalite Koordinatörlüğüne gönderilmiştir.

2017 Ocak ayı itibariyle Kurumsal Dış Değerlendirme kapsamında yapılacak saha ziyaretlerine yönelik hazırlıklar tamamlanmış ve 14-17 Şubat 2017 tarihleri arasında Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yapılacak Kurumsal Dış Değerlendirmeye hazır hale gelinmiştir.

KYS İLE İLGİLİ EĞİTİM VE TOPLANTILAR

 08.11.2016 TARİHİNDE KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜNDE, KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRME SÜRECİNDE 2016 YILI ARALIK AYI İÇERİSİNDE YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU TARAFINDAN YAPILACAK DIŞ DEĞERLENDİRME KAPSAMINDA BAŞKANLIĞIMIZDA MEVCUT DOKÜMANLAR VE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ ÇALIŞMALARI KONUSUNDA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI.

     

 2-3-4 Haziran 2015- İç Tetkik planı

iç tetkik görevi

 1 Haziran 2015  tarihinde İÇ TETKİK ÇALIŞTAYI yapıldı. 

20150601_143950 20150601_144130 20150601_152812

2-3-4 Haziran 2015 tarihlerinde Dairemizde yapılacak İç Tetkik, İç Tetkikçiler Prof.Dr.Özge ÖZGEN ARUN ve Nilgün UĞUROĞLU tarafından gerçekleştirilecektir.

İç Tetkik Konusu: İdari ve Destek Üst Süreci/Personel İşleri Hizmeti Ana Süreci PİHS-2.3 Tanımı, Süreç Yönetim Planı

 10 Şubat 2015 tarihinde İÜ BKYS çalışmaları kapsamında  iç tetkik çalıştayı yapıldı.

       10 Şubat 2015 tarihinde İletişim Fakültesi konferans salonunda İÜ’nün tüm birimlerinde yapılması planlanan iç tetkik ile ilgili çalışmaların değerlendirildiği bir iç tetkik çalıştayı yapılmıştır. Çalıştaya üniversitemiz fakülte, konservatuar, yüksekokul, enstitü, araştırma merkezi ile idari birimlerinden, kalite kurullarında çalışan, daha önce iç tetkik eğitimi alan ve isimleri ADEK’e bildirilmiş olan 180 civarında akademik ve idari personel katılmıştır. Çalıştay saat 10′ da ADEK Koordinatörü Prof.Dr. Arzu Kihtir ve ADEK üyesi ve Rektör Danışmanı Prof .Dr. Hasan Rıza Güven ‘in açılış ve bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren konuşmaları ile başlamıştır. Daha sonra TSE eğitim uzmanı Hidayet Şahin iç tetkik konusunda genel bilgiler vermiş ve iç tetkik sürecinin nasıl olması gerektiği konusunda yol gösterici açıklamalarda bulunmuştur. İÜ Buyamer ‘in katkıları ile hazırlanan ve İSKOP Projelerinden biri olup Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından yazılan BKYS bilgisayar programının tanıtımı ve kullanımı hakkında ADEK ‘de görevli Cengiz Gelen  tarafından bilgi verilmiştir. Çalıştay öğleden sonra saat 13.15′ ten itibaren ,TSE uzmanı Hidayet Şahin’in moderatörlüğünde iç tetkik ve yazılım programı hakkında soru-cevap şeklinde devam etmiştir. Çalıştayda ayrıca planlanan iç tetkikte gönüllü olarak görev almak isteyen akademik ve idari personel de belirlenmiştir.

 

 5-6-7 KASIM 2014 tarihinde İÜ BKYS PROSEDÜR VE TALİMAT YAZMA EĞİTİMİ VERİLDİ

20141107_13542920141107_13544620141107_13545220141107_143021

seminer

5-6-7 KASIM 2014 PROSEDÜR VE TALİMAT EĞİTİMİ BELGELERİ

 Dokümanların Kontrolü Prosedürü 5-6-7 Kasım 2014 

 Prosedür Hazırlama Talimatı 5-6-7 Kasım 2014 

 Talimat Hazırlama Talimatı 5-6-7 Kasım 2014 

ETİK HAFTASI SUNUMU 31.05.2013

 İÜ BKYS ÇALIŞMALARI 2013- 16 Mayıs 2013 Bilgilendirme Toplantısı

ADEK TARAFINDAN YAPILAN EĞİTİM VE TOPLANTILAR

KYS Dokumantasyon Eğitimi
 
 
KYS İç Tetkik Eğitimi
 
 
Etkili İletişim Becerileri Eğitimi
 
 
KYS 9001 Temel Eğitim
Müşteri Memnuniyeti ve Şikayeti Yönetimi Eğitimi
Proses Yönetimi Eğitimi
Yükseköğretimde Kalite_TSE
Üst Yönetim Kalite Genel Eğitim
ADEK Sertifika Töreni Fotoğrafları
Rektör Vekili Prof.Dr. Ahmet Cevat ACAR’ın Konusma metni
ADEK Koordinatörü Prof.Dr. Recep ÖZTÜRK’ün konuşma metni
Öğrenciler için Kalite Eğitimi
ISO 9001-2008 Eğitim Toplantıları Mayıs-Aralık 2010
İÜ-TSE Protokol Töreni 26 Mart 2010
Tıp Eğitimi Toplantısı (18 Şubat 2010)
ADEK 03 Aralık 2009 Toplantısı
ADEK 03 Temmuz 2009 Tıp Eğitimi Toplantısı
ADEK Yükseköğretimde Kalite – Prof Dr Mehmet DURMAN 02.07.2009
ADEK ve SPK Toplantısı – Prof Dr Recep ÖZTÜRK 26.06.2009
ADEK Toplam Kalite Yönetimi Sağlık Hizmetleri ve Yüksek Eğitim – Prof Dr Erdal AKALIN 19.06.2009
ADEK Toplantısı – Prof Dr Recep ÖZTÜRK 26.02.2009

ÖNERİLERİNİZ BİZİM İÇİN ÖNEMLİDİR …

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ  

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü

34452 Beyazıt / Fatih – İSTANBUL

Tel: 0 (212) 440 00 00 – 10368

e-posta: personel@istanbul.edu.tr