Akademik Kadro ve Yazışma Şube Müdürlüğü

2547 Sayılı Kanuna göre alınacak akademik personel ilanlarının hazırlanmak,
Akademik personelin kademe ve derece terfilerinin hazırlanmak,
Akademik personelin asli memurluğa atama ve terfilerinin yapmak,
1416 Sayılı Kanun uyarınca Milli Eğitim Bakanlığı hesabına Üniversitemiz adına yurtdışı lisansüstü öğrenim görenlerin takibini yapmak,
2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca, diğer Üniversitelerden gelen Araştırma Görevlilerinin atamaları ile ilgili yazışmalara  yapmak,
2547 Sayılı Kanunun 31, 32, 33/a, 33/e, 50/d maddeleri uyarınca görev uzatmalarının yapılması ile ilgili yazışmalara  yapmak,
Askerlik hizmetlerinin değerlendirilmesi ve sevk tehir işlemlerinin yapılmak,
Dolu-Bos kadrolar da yapılacak olan Tenkis-Tahsis ve İptal-İhdas işlemleri hakkında çalışmaları yapmak,
Her ayin ilk haftası Üniversitemizden ayrılan ve atanan personelin listesi ile mevcut durumu gösteren listelerin hazırlanarak Yükseköğretim Kuruluna yollanmasını sağlamak,
Üniversitemizde çalışan akademik personelin istifa gitmeleri durumunda kayıtlardan silinmesi işlemini yapmak,
Üniversitelerden gelen ilanların duyurulmasını ile ilgili yazışmalara  yapmak,
2547 Sayılı Kanunun 35. maddesi 3. fıkrası uyarınca görev verilmeyecek akademik personelin birimlere duyurulmasını ile ilgili yazışmalara  yapmak,
Yüksek Lisans ve doktora öğrenimini tamamlayanların değerlendirilmelerinin yapılmak,
Üniversitemizde nakil ve açıktan atanan akademik personelin özlük dosyalarının teslim alınması için gerekli işlemleri yapmak.

Fotoğraf Personeller Görev Tanımları
Muazzez PEKOL
Şube Müdürü
AKADEMİK KADRO VE YAZIŞMA BÜROSU
E-mail : muazzez.pekol@istanbul.edu.tr
Dahili Tel: 10104
Görev Tanımı
Kemal KAHRAMAN
Şef
AKADEMİK KADRO VE YAZIŞMA BÜROSU
E-mail : kemal.kahraman@istanbul.edu.tr
Dahili Tel 10103
Görev Tanımı
Rabia GÜNEY
Bilgisayar İşletmeni
AKADEMİK KADRO VE YAZIŞMA BÜROSU
E-mail : rabia.guney@istanbul.edu.tr
Dahili Tel: 10740
Görev Tanımı
Ayşe HORD
Bilgisayar İşletmeni
AKADEMİK KADRO VE YAZIŞMA BÜROSU
aysehord@gmail.com
Dahili Tel: 10171
Görev Tanımı
Samet UÇAR
Memur
AKADEMİK KADRO VE YAZIŞMA BÜROSU
E-mail : sametucar1905@gmail.com.tr
Dahili Tel: 10171
Görev Tanımı
Seliha ÖZEL
Bilgisayar İşletmeni
AKADEMİK KADRO VE YAZIŞMA BÜROSU
E-mail : seliha.ozel@istanbul.edu.tr
Dahili Tel: 10171
Görev Tanımı
Zeynep Betül KAPUKAYA
AKADEMİK KADRO VE YAZIŞMA BÜROSU
E-mail :zeynep.kapukaya@istanbul.edu.tr
Dahili Tel: 10496
Görev Tanımı
Deha TAYLAN
Memur
AKADEMİK KADRO VE YAZIŞMA BÜROSU
E-mail :deha.taylan @istanbul.edu.tr
Dahili Tel: 10349
Görev Tanımı
Esra ESNEMEZ
Memur
AKADEMİK KADRO VE YAZIŞMA BÜROSU
E-mail :esra.esnemez @istanbul.edu.tr
Dahili Tel: 10349
Görev Tanımı
Ümit AKSAN
Memur
AKADEMİK KADRO VE YAZIŞMA BÜROSU
E-mail :umit.aksan @istanbul.edu.tr
Dahili Tel: 10740
Görev Tanımı