Doçentlik ve Kayıt Şube Müdürlüğü

  • Görevli olduğu birimde görevi konusu işlerin, Kanun, Tüzük ve Yönetmelik doğrultusunda yürütülmesini sağlamak,
  • Kendisine verilecek konusuyla ilgili diğer işleri yapmak,
  • Doçentlik İşlemlerini yürütmek,
  • Rotasyon İşlemlerini yürütmek,
  • Etik Kurul İşlemlerinin yürütülmesi
  • Arşiv Bürosunun işlemlerinin yürütülmesi,
  • Birim Evrak Kayıt Bürosunun görevlerinin takibi,

 

 

 

 

 

 

Fotoğraf Personeller Görev Tanımları
Mustafa BEYAZATLI
Şube Müdürü
Doçentlik ve Kayıt Şube Müdürlüğü
E-mail :mbeyazatlı@istanbul.edu.tr
Dahili Tel: 10052
Görev Tanımı
Sevda UĞURLU
Şef
Doçentlik ve Kayıt Şube Müdürlüğü
E-mail :ugurlu@istanbul.edu.tr
Dahili Tel: 10842
Görev Tanımı
Coşkun AYKUTALP
Bilgisayar İşletmeni
Doçentlik, Rotasyon,Etik Kurul
E-mail :coskunaykutalp@hotmail.com
Dahili Tel: 10343
Görev Tanımı
Halil İbrahim AKTAŞ
Memur
Doçentlik, Rotasyon,Etik Kurul
E-mail : aktashi@hotmail.com
Dahili Tel: 10343
Görev Tanımı
Orhan ŞAHİN
Bilgisayar İşletmeni
Arşiv Bürosu Sorumlusu
E-mail : orhan_7060@hotmail.com
Dahili Tel: 10181
Görev Tanımı
Vedat KARAGÖZ
Bilgisayar İşletmeni
Arşiv Bürosu Personeli
Doçentlik ve Kayıt Şube Müdürlüğü
E-mail : ve_dat57@hotmail.com
Dahili Tel: 10397
Görev Tanımı
Mehmet DEĞİRMENCİ
Bilgisayar İşletmeni
Arşiv Bürosu Personeli
E-mail :mehmet-1734@hotmail.com
Dahili Tel: 10397
Görev Tanımı
Ali AYGÜN
Bilgisayar İşletmeni
Arşiv Bürosu Personeli
E-mail :aliaygun@windowslive.com
Dahili Tel:10507
Görev Tanımı
Necip EBREK
İşçi
Arşiv Bürosu Personeli
E-mail :necipebrek34@hotmail.com
Dahili Tel:10507
Görev Tanımı
Vehip ÖZÜ
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
Kayıt Bürosu Sorumlusu
E-mail :vecan@hotmail.com
Dahili Tel:10352
Görev Tanımı
Rıza IŞIKLAR
Bilgisayar İşletmeni
Kayıt Bürosu Personeli
E-mail :riza_isiklar@hotmail.com
Dahili Tel:10352
Görev Tanımı