Tamim Yazıları

Öyp’li Araştırma Görevlilerin Yurt Dışı Görevlendirmeleri Hakkkında (15 Mart 2017)
Disiplin Cezalarının Çeşitleri ile Ceza Uygulanacak Fiil ve Haller (07 Şubat 2017)
Disiplin ve Ceza Soruşturmalarına İlişkin Yeni Düzenlemeler (15 Aralık 2016)
4207 Sayılı Kanun Uygulamaları (22 Kasım 2016)
Hata, Usulsüzlük Ve Yolsuzlukların Bildirilmesi Yönergesi (01 Kasım 2016)
39.madde (01 Temmuz 2016)
Yurtdışı Görevlendirme (13 Mayıs 2016)
Yaz Kıyafeti Uygulaması (13 Mayıs 2016)
Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanlarının Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Yapılan Değişiklik hk. (17 Mart 2016)
Genel Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası Adres Değişikliği hk. (10 Mart 2016)
Öğretim Elemanları Sendikası Adres Değişikliği hk. (10 Mart 2016)
Cuma İzni (22 Ocak 2016)
Mecburi Hizmet Devri Hakkında (30 Kasım 2015)
Yıllık İzin Hk. (23 Kasım 2015)
2547 Sayılı Kanunun 50/d Maddesinden 33/a Maddesine Geçiş Kriterleri (11 Ağustos 2015)
Disiplin soruşturmalarında bir alt veya bir ağır ceza verilmesi yetkisinin, asıl cezayı vermeye yetkili Disiplin Amiri veya Kurula ait olduğuna ilişkin tamim (10 Mart 2015)
Memnuniyet Anketi (24 Haziran 2014)
Uzaktan Eğitim Uygulama Ve Araştırma Merkezi (05 Mayıs 2014)
Dolu Boş Kadro Değişikliği Tamimi (07 Nisan 2014)
Temel Bilgi Teknolojileri Seviye Tespit Sınav Sistemi (24 Mart 2014)
Personel İletişim Bilgilerinin İSKOP Personel Sistemine Aktarılması hk. (17 Mart 2014)
İLEMOD (20 Aralık 2013)
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2013-2014 yılı Güz Dönemi Ara Sınavı Bina Yöneticisi Duyurusu (02 Aralık 2013)
Üsküdar-Kartal Ceza İnfaz Kurumları İzleme Kurulu hk. (20 Kasım 2013)
“Görevinden Çekilmiş Sayma” cezası hakkında tamim (11 Kasım 2013)
“Üniversite Öğretim Mesleğinden Çıkarma” cezası hakkında tamim (11 Kasım 2013)
Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödeme ile ilgili tamim yazısı (07 Kasım 2013)
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği hakkında Tamim (01 Kasım 2013)
Sendika İzinleri Hakkında (08 Ekim 2013)
İşçi İzinleri Aktarımı Hakkında Tamim (23 Eylül 2013)
İletişim Fakültesi Vekil Dekan (18 Eylül 2013)
4-B Atamaları Hakkında tamim (15 Ağustos 2013)


İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 440 00 00